EU nově monitoruje antisemitismus, začíná Pesach a převezměte terezínskou štafetu!

21. duben 2024

Jak měřit antisemitismus? Začíná Pesach. A přihlaste se do soutěže Převezměte terezínskou štafetu!

Evropa spouští nový projekt pro boj s antisemitismem

Jak v Evropě zastavit současnou tsunami protižidovské zášti? To je otázka, na kterou se snaží odpovědět nový projekt European Network on Monitoring Antisemitism, neboli Evropská síť pro monitorování antisemitismu. Pod zkratkou ENMA ho tento týden představila v Berlíně evropská koordinátorka pro boj s antisemitismem Katharina von Schnurbein. Na projektu se jako partner podílí i česká Federace židovských obcí. V Šalomu jsme hovořili s jejím předsedou Petrem Papouškem.

„Již několik let je zřejmé, že míra antisemitismu celosvětově konstantně narůstá. Evropský parlament přijal usnesení o boji proti antisemitismu a také Evropská komise unijní strategii pro boj proti antisemitismu a ochranu židovského života. Tam jsou popsány dvě základní priority: jednak mít spolehlivá data o antisemitismu, která lze porovnávat, a také mít podporu nahlašování těchto antisemitských incidentů. V tuto chvíli jsou sice k dispozici data z některých členských států, ale neumožňují vzájemné srovnání. Proto jedním z hlavních cílů projektu ENMA je poskytnout srovnatelná data získaná na základě jednotné metodologie a podle přísných vědeckých standardů,“ vysvětluje Papoušek nutnost celoevropské spolupráce.

Jak bude metodologie vypadat? Mluví se o tom, že 8 z 10 obětí antisemitský útok vůbec nenahlásí. Jak to chce ENMA změnit? Jak konkrétně se na projektu bude podílet česká Federace židovských obcí? A kdy budou první výsledky výzkumu? Poslechněte si celý rozhovor s předsedou Federace židovských obcí v České republice Petrem Papouškem.

Podobenství k svátku Pesach

Jedním z největších zázraků na cestě izraelského lidu z egyptského otroctví beze sporu bylo rozestoupení vod Rákosového moře. Židé ho tak mohli přejít suchou nohou, zatímco egyptské vojsko, které je pronásledovalo, naopak vlny nakonec pohltily. Dobrodružnou cestu do zaslíbené země připomíná svátek Pesach. Ten letos začíná 22. dubna. Pokračuje Leo Pavlát.

„Pesach, který oslavuje Biblí popsaný východ Židů z egyptského otroctví, si věřící nepřipomínají jen po osm dní svátku. Na řadě míst k němu odkazuje každodenní modlitba, která opakovaně věnuje zvláštní pozornost záchraně Izraele u Rákosového moře: před prchajícím Izraelem se rozestoupilo, ale jeho pronásledovatele zaplavilo,“ říká Pavlát a pokračuje:

„Judaismus si této události všímá, mnohdy v nečekané souvislosti, jak dokládá jeden midraš z 2. století.“

O jaký midraš se jedná? A jak mu můžeme rozumět? Poslechněte si celý příspěvek Leo Pavláta.

Převezměte terezínskou štafetu! 

Zažít dobrodružství, vyzkoušet si badatelskou práci a dozvědět se něco o terezínském ghettu. To vše nabízí už 3. ročník soutěže Převezměte terezínskou štafetu! Vyhlašuje ji pražské Gymnázium Přírodní škola. A teď je poslední možnost, aby se do soutěže přihlásili žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií. S organizátory natáčela Daniela Brůhová.

Vše organizují a připravují sami studenti. „Je to soutěž zaměřená na terezínské ghetto, na práci s časopisy, které tvořily děti v ghettu,“ říká Anežka Ptáčková.

„My jsme se letos rozhodli, že bychom se chtěli zaměřit na jediný dívčí časopis z Terezína, který se zachoval, a to na časopis Bonaco,“ dodává student František Prokop. Ten tajně v Terezíně vydávala děvčata v domě L414.

Jsou známá jména dívek, které časopis tvořily? Jaké dovednosti musí mít ti, kteří se do soutěže přihlásí? A co čeká ty, kteří se probojují do finále?

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem.

autor: Noemi Fingerlandová
Spustit audio