Zkoumají místa pro úložiště radioaktivního odpadu, dvě jsou na jihu Čech

7. květen 2015

Ministerstvo životního prostředí povolilo průzkum pěti lokalit vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu. Odborníci proto vyrazí i do Magdalény a Čihadla na jihu Čech. Obce proti tomu podávaly rozklad, ten ale ministr zamítl.

Správa úložišť radioaktivních odpadů připravuje projekty pro první etapu průzkumu. V nich popíše metody zkoumání i časový plán. „To pak budeme dále projednávat s dotčenými obcemi,“ řekla za Správu úložišť Ivana Škvorová.

Projekty bude muset schválit i kraj. Správa úložišť předpokládá, že se samotnými průzkumy začne na jaře 2016.

V lokalitě Čihadlo budou obce ještě hledat možnost, jak jim zabránit. „Chceme vymyslet nějaké společné řečení a bude to projednávat na zastupitelstvech,“ uvedl starosta Deštné David Šašek.

Na místech, která se budou jevit jako vhodné pro stavbu, provedou odborníci kontrolní vrty.

autor: hoch
Spustit audio