Život rybníků a rašelinišť ukazuje přírodní park v příhraničním městečku Schrems

Na dohled od česko-rakouských hranic v malém městě Schrems je přírodovědná expozice Unterwasserreich. Oblast v příhraničí připomíná třeboňskou rybniční pánev. Expozice lidem představí všechny druhy v regionu obvyklých ryb a nabídne procházku naučnou stezkou v rašeliništi.

V rakouské podvodní říši žijí také vydří dvojčata Laslo a Luka, která se narodila v roce 2010 ve volné přírodě a ztratila mámu. Návštěvníci mohou sledovat jejich krmení, kdy vydry rejdí po celé vodní ploše a chytají ryby, které jim ošetřovatelka hází, a jako běžní sourozenci se občas o rybu i perou.

Na podobě přírodního parku se podílel krajinář Gerhard Prähofer. „Uvidíte tu typické rostliny, které rostou v rašelině, i samotný rašeliník. Ten roste velmi pomalu a my mu tady chceme umožnit růst - za rok poporoste o jeden milimetr. Rašeliniště jsou běžně stará osm až deset tisíc let,“ říká.

Nechybí ani živočichové. „Máme tady unikátní druhy brouků, ptáky, kteří žijí jen tady v okolí nebo na Třeboňsku, nebo žáby, které v určitém období páření na týden mění barvu ze zelené na modrou a jen výjimečně je můžete zahlédnout, ale vydávají charakteristický zvuk, podle nějž je lidé můžou najít,“ dodává Gerhard Prähofer.

Unterwasserreich ukazuje i to, co žije pod vodou. Vnitřní expozicí návštěvníky provádí Monika Hubik, ukazuje jim, jak je možné studovat miniaturní život pod mikroskopem, nebo je provede okolo velkých akvárií. „Máme tady domácí sladkovodní ryby, které žijí v rybnících, řekách a potocích.,“ ukazuje.

Přírodní park si mohou lidé v dolnorakouském Schremsu prohlédnout i z 20 metrů vysoké bezbariérové věže v oblacích.