Z dochovaných kronik sepsal Josef Šupler historii Rychnova u Nových Hradů

4. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Šupler sepsal historii Rychnova u Nových Hradů

Josef Šupler se historii svého rodiště věnuje jako koníčku. Jedinečným zdrojem při psaní knihy, kterou nazval Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače, mu byla farní kronika i pojednání cisterciáckých kněží, kteří sesbírali údaje, které už nejsou k nalezení.

V pořadu Jihočeské kroniky také nastíní složitost života v Rychnově po druhé světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a změny, které vesnice doznala. Podstatné je, že stále funguje kostel, naopak chybí hostinec coby místo setkávání a domlouvání se na věcech. Příběhem o prastarém hostinci U veselého sedláka vyprávění zakončí.

K poslechu zve Petr Kronika.

autor: Petr Kronika | zdroj:
Spustit audio