Vzácný obraz madony s dítětem se po 78 letech vrací do kláštera ve Zlaté Koruně

13. duben 2016

Před 600 lety, kdy ho mistři malovali, měl hodnotu několika vesnic. Dnes je jeho cena nevyčíslitelná. Obraz Zlatokorunské madony se vrací domů. Madona s dítětem na zlatém podkladu je patronkou kláštera, a tak je tento návrat významný pro věřící i běžné návštěvníky.

„Tento obraz byl namalován na počátku 15. století. Má především velký význam pro to místo, se kterým je téměř 600 let spjat, tedy pro zlatokorunský klášter,“ říká Roman Lavička z oddělení restaurátorství Národního památkového ústavu.

„Zlatokorunská madona je milostný obraz, představoval takový duchovní obsah celé té instituce. K ní se vztahovaly modlitby nejen mnichů ale i příchozích věřících, symbolizuje vztah řádu k Bohorodičce,“ dodává Zdeněk Troup, který byl kastelánem Zlaté Koruny 27 let.

Po celou dobu usiloval o to, aby se obraz vrátil. Stalo se tak po téměř osmdesáti letech. „Byl uchováván v klášterním kostele až do roku 1938, kdy vznikly vážné obavy, že tyto cennosti mohou být ohroženy rozpínající se hitlerovskou Třetí říší. Podobné poklady se proto stahovaly do Prahy,“ vysvětlil.

Při restitucích v 90. letech byla Zlatokorunské madona navrácena církvi. Farnost Zlatá Koruna jako její vlastník však nemohla zajistit podmínky pro uchování tak vzácného díla, a proto požádala klášter ve Vyšším Brodě.

Jednání o přesunu z Vyššího Brodu zpět do Zlaté Koruny pak bylo zdlouhavé. „Vydání obrazu bylo spojeno s těžkostmi, protože druhá strana měla takový názor, že když byla madona namalována pro cisterciánské prostředí, měla by zůstat v živém cisterciáckém klášteře a že se nehodí do zrušeného kláštera,“ vysvětluje Zdeněk Troup.

Důležitou roli v jednání podle něj pak sehráli farář Ondřej Urbiš ze zlatokorunské farnosti a dnes již zesnulý biskup Jiří Paďour.

Madona nyní bude mít místo v nově obnovené a zrestaurované opatské kapli kláštera ve Zlaté Koruně. Slavnostně ji zde vystaví v neděli 17. dubna. Ve speciálním režimu pak zůstane přístupná návštěvníkům i věřícím. Součástí nedělního přivítání bude bohoslužba, průvod i harfový koncert, program začíná v 9 hodin.

Spustit audio