Výstavba čistíren odpadních vod působí obcím potíže

24. únor 2007
Čistírna odpadních vod

Slavonice intenzivně řeší problém s vybudováním čističky odpadních vod a hlavního kanalizačního sběrače. Největší překážkou ve vyřešení složité situace jsou přitom finanční prostředky. Město samo nemá na investici ve výši několika milionů korun zdroje. Největší nadějí je tak prozatím Evropská unie.

Slavonice doufají, že jejich část projektu v Evropská unie nakonec schválí. Město již totiž do samotných příprav vložilo více než půl milionu korun. Chybějící kanalizace a čistička navíc znemožňuje další bytovou výstavbu i rozvoj města. Pokud by tedy Evropská unie dotaci neschválila, bude město nuceno hledat jiné zdroje.

Také šumavské obce Stachy a Zdíkov uvažují o společné čistírně odpadních vod. Centrální čistírna by měla stát za osadou Zdíkovec v místě zvaném U staré elektrárny. První propočty hovoří o nákladech ve výši minimálně 100 milionů korun. Stachy a Zdíkov chtějí využít na výstavbu centrální čistírny odpadních vod peníze z Evropské unie.

Jak ale doplnil zdíkovský starosta Zdeněk Kantořík, varovné jsou názory některých odborníků, že velká čistírna několik kilometrů od zdrojů znečištění představuje provozní riziko. Investici do projektu centrální čistírny odpadních vod pro Zdíkov a Stachy je tedy podle starosty Kantoříka nutné dobře zvážit.

Spustit audio
autor: čro čb