Výstava symbolů

Znak

Výstava symbolů Jihočeského kraje putuje z Českých Budějovic do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Výstava zde bude k vidění od 5. do 16. listopadu. Poté se bude stěhovat do českokrumlovského Okresního vlastivědného muzea. Vše nasvědčuje tomu, že Jihočeský kraj bude mít svůj znak a prapor ještě v tomto roce. Užívat je však bude moci až poté, co oficiální symboly udělí kraji předseda Poslanecké sněmovny.