Ve Velinách v Pardubickém kraji můžete navštívit jedinečný areál dřevěných roubených staveb

10. říjen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Areál roubených staveb u kostela sv. Mikuláše ve Velinách

Pokud někdy zamíříte do Holic v Pardubickém kraji, třeba do tamního Afrického muzea Dr. Emila Holuba, přidejte si pak ještě dalších pět kilometrů a podívejte se do nedalekých Velin. Tamní areál historických dřevěných staveb okolo kostela sv. Mikuláše vypadá jako z pohádky.

Na místě dnešního roubeného kostela sv. Mikuláše stával jeho předchůdce, pravděpodobně také zasvěcený sv. Mikuláši. Právě ke kostelu se vztahuje i první písemná zmínka o obci, která pochází ze 14. století. Soubor kostela, zvonice a márnice vznikl v polovině 18. století. Kostel sv. Mikuláše byl postaven v roce 1752.

Kostel je roubený, má šindelovou střechu ve tvaru trojúhelníku a pouze jednu loď. Na přelomu 19. a 20. století ale vypadal docela jinak. Stavba byla ve špatném stavu a musela se opravit. Rekonstrukce ale neprobíhala příliš odborně. Na dřevěné trámy byla nanesena omítka a střecha byla pokryta klasickými taškami. V roce 1929 byla omítka z kostela stržena a na střechu památkáři opět vrátili šindele. V kostele se dnes konají nejen bohoslužby, ale jeho zajímavý prostor slouží také jako kulturní a společenské centrum.

Areálem i bez průvodce

V dřevěné zvonici se nacházejí dva zvony, na které se zvoní ručně. Ten větší pochází z 16. století a má působivou výzdobu. Součástí souboru roubených staveb je také objekt márnice. V ní je vystavena takzvaná „josefínská rakev“. Pochází přímo z obce a vyrobena byla v 80. letech 18. století. Tehdy byli při početných úmrtích, zejména při epidemiích, zemřelí spouštěni otevřením dna rakve do hrobu. Tento způsob pohřbívání se ale používal jen po krátkou dobu.

Tzv. josefínská rakev, používaná v 80. letech 18. století

Areál kostela sv. Mikuláše ve Velinách je volně přístupný. Do kostela můžete v letních měsících nahlédnout přes kovanou mříž, pokud si ale chcete prohlédnout všechny objekty, tedy zvonici, márnici i kostel zevnitř, s předstihem se můžete obrátit na velinský obecní úřad, který zajišťuje průvodcovskou službu.

Spustit audio