Valná hromada HPH skončila neúspěchem

Táborské náměstí

Mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci, která byla na středu svolána do Tábora, skončila neúspěchem. Zúčastnili se jí držitelé pouhých dvou procent akcií. Valná hromada proto byla zrušena dříve, než začala. Ve hře přitom bylo rozhodnutí o odkupu vlastních akcií za 600 Kč za kus bez omezení množství. Generální ředitel Harvardského průmyslového holdingu Josef Nový nepovažuje požadavek vyplatit akcionáře před ukončením likvidace za reálný.

Jelikož se nesešel potřebný počet akcionářů, držících třicetiprocentní podíl základního jmění holdingu, nebyla valná hromada usnášeníschopná. Zástupci Ochranného sdružení malých akcionářů (OSMA)mají obavy z toho, že pokud HPH vystoupí z likvidace, sníží se drobným akcionářům šance dostat se ke svým penězům. Proti požadavkům OSMA stojí kromě vedení HPH také Sdružení za 600, které stejně jako vedení holdingu netrvá na pokračování likvidace a souhlasí s výplatou 600 korun za jednu akcii. O vyřešení celé situace zřejmě rozhodne soud.