V Sepekově opraví varhany, peníze věnovali místní obyvatelé

Jeden milion dvě stě tisíc korun si vyžádá generální oprava varhan v kostele Jména Panny Marie v Sepekově. Na opravu vzácného barokního nástroje, která má skončit letos v říjnu, se složili farníci, obec, místní dobrovolní hasiči a další donátoři. Cílem restaurátorů je vrátit varhanům původní podobu z roku 1720.