V Písku platí nová pravidla pro umístění nádob na odpad

16. květen 2009

Povinností občanů je, aby dbali na správné umístění nádob na odpad, což jim nařizuje každá městská vyhláška. V mnohých případech se ale tak neděje. Písečtí radní proto schválili novelizaci městské vyhlášky, která důrazněji nabádá majitele objektů k jejímu dodržování.

Jak řekla náměstkyně Hana Rambousová, netýká se to jenom umístění nádob v době svozu: "Mimo památkovou zónu budou občané mít stejné možnosti jako fyzické osoby v historickém jádru města. Tam je novelizace benevolentnější v tom, že pokud občané nemohou sběrnou nádobu umístit na svém pozemku, tak si pod popelnicí mohou pronajmout pozemek od města., kde nebude vadit hlavně z hlediska průchodu chodců."

Náměstkyně Hana Rambousová dodala, že novelizace této městské vyhlášky je striktnější pro občany v centru města: "Fyzické osoby popelnici mohou umístit buď v domovním vybavení či na svém pozemku, nebo si zvolit igelitové pytle. Počet pytlů odpovídá počtu svozů ve městě."

Spustit audio