V Pasově bude 11. dubna slyšení k Temelínu

8. duben 2002

Hornorakouský pověřenec pro příhraniční spolupráci Radko Pavlovec oznámil termín veřejného slyšení ohledně Temelína, které se bude konat 11. dubna. Kromě českého a německého ministerstva životního prostředí se mohou slyšení zúčastnit také rakouští občané, kteří zde mají možnost vznést své námitky.

Pasovské slyšení se koná v rámci prověrky ekologické přípustnosti stavebních změn a přístaveb na JETE, o nichž bylo rozhodnuto po 1. červenci 1992. Na programu mají být též připomínky německé veřejnosti k elektrárně podané od konce listopadu 2000. Na základě slyšení vydá německé ministerstvo životního prostředí nové prohlášení k tzv. přeshraničnímu působení celkové prověrky vlivů stavby na životní prostředí.

autor: čro čb
Spustit audio