V Okrouhlé Radouni bude referendum k plánované výstavbě podzemního zásobníku plynu

V Okrouhlé Radouni na Jindřichohradecku se plánuje výstavba podzemního zásobníku plynu. Ministerstvo životního prostředí povolilo v červnu průzkum území, kde by měl zásobník být.

Okrouhlá Radouň se proti tomuto rozhodnutí odvolala a nyní je celá věc v řešení u ministra životního prostředí Ladislava Mika a jeho expertní komise.

I přesto, že ještě není jasné, jak odvolání dopadne, rozhodli se v Okrouhlé Radouni uspořádat referendum, ve kterém se mohou občané vyjádřit k otázce výstavby podzemního zásobníku plynu a také úložiště vyhořelého jaderného paliva, která také visí nad touto jihočeskou obcí.

Jaké jsou hlavní důvody, proč lidé zásobník v obci nechtějí, Českému rozhlasu řekl Michal Šimůnek z občanského sdružení Za Radouň krásnější: "Výstavba zásobníku plynu by byla dramatickým zásahem. Firma uvažuje o vytěžení přibližně dvou milionů kubíků horniny, kterou by nejspíše rozdrtila v kamenolomu a došlo by k industrializaci oblasti. To by mělo velký dopad, přišla by spousta zaměstnanců a lokalita by se proměnila. Lidé chtějí udržet charakter vesnice a nechtěli by opakovat zkušenost s uranovým dolem, který tam byl v minulosti. Je to snaha ubránit další těžební činnosti a problémů s tím spojenými."

Referendum se v Okrouhlé Radouni uskuteční 10. října.