V Muzeu nové generace na zámku ve Žďáře nad Sázavou před vámi historie doslova ožije

21. říjen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Řada z exponátů v Muzeu nové generace se pohybuje

Dnešní muzea se od těch dřívějších hodně liší. Mnohde už ani nenajdete cedule s nápisem „nesahat“. Například v Muzeu nové generace na zámku ve Žďáře nad Sázavou na Vysočině se naopak na exponáty sahat musí, a řada z nich se i pohybuje. Historie místního kláštera tak před očima a pod rukama návštěvníků doslova ožívá.

„Vstoupili jsme do prvního patra, které evokuje dobu založení kláštera,“ říká průvodkyně Martina Sedláková. Už u pokladny dostáváme sluchátka a audioprůvodce, kterého si každý návštěvník v průběhu prohlídky zapíná sám podle čísel. „Slyšíte tam hlasy středověkého mnicha a dalších postav, které si povídají s holčičkou ze současnosti,“ vysvětluje průvodkyně. První místnost, ač vybavená nerezovými sloupy, připomíná les. Tedy dobu, kdy cisterciáci na toto místo přišli a začali budovat klášter.

„Celé muzeum je založené na videomapingu, na interaktivních exponátech, na hře světla a stínu a na různých projekcích,“ říká Martina Sedláková a ukazuje na stěny, na kterých poletují ptáci a ve větru se pohybují koruny stromů. Různá diorámata představují jednotlivé činnosti tehdejších mnichů, kovový kolotoč se siluetami postav zase ukazuje, jak měli mniši rozdělený den. „V jednu hodinu čtyřicet pět minut vstávali,“ ukazuje například průvodkyně.

Muzeum nové generace

Uprostřed místnosti leží na stolku velká kniha. Návštěvník může fyzicky obracet listy, na kterých se ale obrázky pohybují, mění a postupně doplňují. Mnohé exponáty jsou tak zvaně haptické, což znamená, že pomáhají nevidomým. Po hmatu poznávají model kláštera nebo kostela na Zelené hoře.

Druhá část expozice představuje přechod od gotiky k baroku. Po podlaze poletují promítaní barokní andílci, stěny jsou zrcadlové. „Je to takové zrcadlové bludiště, které symbolizuje propojení nebe a země,“ popisuje Martina Sedláková a ukazuje do místnosti plné vitrín s různými vynálezy, anatomickými pomůckami, ale i hudebními nástroji. I vitríny se uvnitř pohybují a pomocí světla a tmy mění.

Zajímavou částí výstavy je soubor replik barokních soch, na které je také promítaný videomaping. Po velkém bílém barokním andělovi tak v jednu chvíli lezou brouci nebo had, anebo se na něm objeví lidská kostra. To vše je doplněné hudbou. Kolem jsou rozmístěné sedačky, aby si návštěvníci mohli zážitek v klidu vychutnat.

Více informací najdete na www.zamekzdar.cz.

Spustit audio