V Lipně je o 20 procent vody víc než před zimou, zvedly se i hladiny řek

8. březen 2019 07:27

Lipenská nádrž se znovu téměř celá zaplnila vodou. Díky bohaté sněhové nadílce v zimních měsících se zvýšily i průtoky jihočeských řek. Spodní voda sice také přibyla, ale její deficit stále trvá.

„V okamžiku nejnižší hladiny jsme měli naplněnost zhruba 66 procent nádrže a v současné době je naplněná už na 86 procent,“ srovnává množství vody v Lipenské nádrži před zimou a po zimě ředitel Povodí Vltavy Jiří Baloun.

Kladně hodnotí nejenom množství zimních srážek, díky kterým zmizel vodní deficit. Ideální je podle něj i pozvolný nástup jara. „Letošní tání je zatím hydrologicky příznivé, protože je poměrně pomalé. Na většině vodních toků jsou průtoky vyšší než dlouhodobé průměrné průtoky, nikde však nedosahují stupně povodňové aktivity,“ dodává.

Zvýšily se nejenom hladiny vody v nádržích a průtoky řek, ale i hladiny spodních vod. „Horní vrstva půdy je prakticky nasycená, v podzemí deficit přetrvává. Celkově to spíš odpovídá průměru v tomto období. Jsou to střední vrstvy, které se během několika týdnů mohou zase vyčerpat, pokud by přišlo výjimečně suché období,“ připomíná hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.

Voda v rybnících je teplejší a objevují se rostliny, které tu dřív nebyly

Řečanečka menší (Najas minor) v areálu sádek v Hluboké nad Vltavou. V jižních Čechách je tato teplomilná ponořená rostlina nepůvodní a sádky byly její první jihočeskou lokalitou. Do letoška se objevila také na šesti menších rybnících na Budějovicku

Kvůli suchu a oteplování se mění i druhová rozmanitost rostlin v rybnících. Potvrdil to několikaletý výzkum vědců. V jižních Čechách se například objevila i teplomilná a kriticky ohrožená řečaneška menší nebo kotvice plovoucí.

Výkyvy hladiny vody znemožňují u víc obhospodařovaných vodních ploch, jako je Lipno, vývoj rostlin v okolí břehů. „Ty výkyvy, které jsou částečně dané manipulací, částečně přírodou, znemožňují vývin rostlinstva při březích, tudíž po celou dobu tam tahle složka ekosystému chybí. V některých nádržích, které nejsou tak intenzivně vystavené kolísán hladiny, se situace pozvolna zlepšuje,“ vysvětluje ředitel českobudějovického hydrobiologického ústavu Biologického centra Jan Kubečka.

Kvůli suchu a oteplování se mění i druhová rozmanitost rostlin v jihočeských rybnících. V jižních Čechách se například objevila i teplomilná a kriticky ohrožená rostlina řečaneška menší nebo kotvice plovoucí.

V rybníku Svět v Třeboni žije subtropický druh sinic. Podle vědců jeho výskyt souvisí s extrémně teplým počasím, které se v Čechách stále častěji opakuje.

Spustit audio

Související