V kostele létal dron. Pořídil unikátní snímky pro novou knihu památkářů

Díky dronu získali památkáři unikátní snímky z klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích

Ve vůbec první knize o kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích budou unikátní záběry z dronu. Koncem týdne pořizovali památkáři snímky kleneb a nástěnných maleb. Právě dron jim má pomoci nahlédnout i do míst, kam se jinak nepodívají.

Stroj se šesti blikajícími vrtulemi a velkým fotoaparátem začal snímkováním obří fresky svatého Kryštofa. „Je tady spousta různých lustrů, sloupů, ten prostor je velice členitý,“ komentoval zkušený pilot dronu Tomáš Tichý, pro kterého byl let v kostele premiérou.

„Další novinkou je to, že létáme v interiéru s takovým velkým strojem. Důvodem byl požadavek vyfotografovat ty fresky ve velkém rozlišení. Kvalitativní rozdíl snímků oproti těm menším dronům je velký,“ dodal.

Detailní fotografie nástěnných maleb i klenby využije archivář Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář do nové monografie o kostele a klášteře na Piaristickém náměstí.

Právě díky této památce dokáží historikové datovat založení Českých Budějovic. „Nejstarší dokument, který máme k dějinám našeho města, se vlastně váže bezprostředně ke klášteru. Předminulý rok jsme slavili 750 let právě díky dochované listině z 10. března 1265, kdy dominikáni dostali potvrzeno, že jsou držiteli tohoto pozemku ke stavbě kláštera,“ vysvětlil Daniel Kovář.

Spoluautorem vznikající knihy, která jako první detailně zmapuje kostel i klášter, je Roman Lavička z Národního památkového ústavu. „My bychom rádi pomocí dronu získali neobvyklé záběry, které bylo možné naposledy vidět z lešení někdy před dvaceti nebo třiceti lety. Ovšem i to lešení má omezení, že vám dovolí zhlédnout jenom určitý detail,“ říká.

Nejvíce se podle jeho slov památkáři těší na záběry kněžiště. „Tam má klenba několik na první pohled zvláštních znaků. My zatím nedokážeme vysvětlit, proč některá žebra nebo klenební kápě jsou postavená tak, jak je dnes vidíme,“ popisuje Roman Lavička.

Monografie o jedné z nejstarších staveb Českých Budějovic vyjde na konci roku.