Unikátní Zlatou stoku na Třeboňsku vybudoval Štěpánek Netolický před 500 lety

6. srpen 2018 07:04

Vodu ze Zlaté stoky používal pivovar pro výrobu piva, lázně pro léčebné procedury a hlavně rybáři pro regulaci hladiny vody v rybnících. Na Třeboňsku její stavbu dokončil v roce 1518 Štěpánek Netolický. Svůj hlavní účel plní téměř padesát kilometrů dlouhé vodní dílo dodnes.

„Zlatá stoka je obrovská vzpomínka na historii, která vyřešila jeden velký třeboňský problém, a to rozdílná povodí. Propojila je a přivedla do dané oblasti dostatek vody. Vždycky když se na ni podívám, tak se mi zdá nemožné, že před námi byly generace rybářů, kteří ji udělali a ona nám pořád slouží,“ říká šéf třeboňských rybářů Jan Hůda.

Vodní dílo také pomáhá regulovat rybníky a slouží při výlovech. „Využívá se nejen, když je velká, nebo malá voda, ale má rybářské využití po celý rok. Například v létě je tlak na Zlatou stoku obrovský, vodu potřebuje rekreace, ochranáři, plůdkové rybníky a samozřejmě sádky, kde máme ryby,“ zmiňuje Jan Hůda.

To ale není bez práce, o Zlatou stoku se rybáři musí starat. „Samozřejmě se zanáší, má kolem sebe mnoho stromů, které padají. Letos jsme dokonce našli místo, kde byla rozebraná od divokých prasat. Takže je potřeba neustále ji kontrolovat a neustále na ní pracovat,“ dodává Jan Hůda.

Téměř rok se historií Zlaté stoky zabývá Augustin Kotil. „Překvapilo mě množství funkcí, které zastávala mimo tu hlavní funkci nahánění rybníků vodou. Bylo to především plavení dřeva, existoval celý systém připojených plavebních kanálů. Dále bylo na Zlatou stoku napojeno mnoho mlýnů a různých provozů, pily, koželužské dílny, pazderny. Sloužila i jako zdroj pitné vody pro město Třeboň, nedalekou Lomnici nad Lužnicí a voda se využívala i k vaření piva,“ připomíná.

Dnes je podle něj Zlatá stoka především krásná a plní krajinotvornou funkci. „Stále tvoří páteř rybniční soustavy, ale bohužel všechny ty provozy, které na ní byly, už nefungují,“ dodává Augustin Kotil.

Zlatá stoka je i národní kulturní památkou, je cílem turistů a jejím přirozeným obyvatelem je vydra nebo ledňáček.

autor: pfr
Spustit audio

Související