Tříkrálová sbírka

Téměř 1 milion 70 tisíc korun bylo vybráno do kasiček v rámci českobudějovické diecézní charity v průběhu druhého ročníku takzvané Tříkrálové sbírky. Letošní celorepubliková veřejná sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita, se konala od 3. do 8. ledna a jenom v jižních Čechách koledovalo na více než 33 místech na 800 koledníků. Vybíralo se na farních, oblastních a městských charitách, v obcích i při farních úřadech.

Peníze z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 70 procent získaných peněz se podle pravidel Tříkrálové sbírky vrátí zpět na jednotlivé charity a zbytek pak bude využit hlavním organizátorem sbírky. Konečný výsledek Tříkrálové sbírky bude znám až v květnu po sečtení peněz došlých na katolickou charitu poštou.