Tradice, která by neměla zevšednět. Díky rozhlasu je v Budějovicích Betlémské světlo

19. prosinec 2017

Neuvěřitelných 28 let přiváží Český rozhlas do Českých Budějovic Betlémské světlo. V poslední době pro něj jezdí redaktor Filip Černý v doprovodu malých světlonošů. On sám už si advent bez tohoto plamínku, který byl zažehnut v místě Kristova narození, neumí představit.

Myšlenka Betlémského světla se zrodila v roce 1986 v hornorakouské rozhlasové a televizní stanici ORF v Linci. Do Betléma vždy vysílá nějaké dítě, které zde plamínek připálí. Tentokrát to byl dvanáctiletý Tobias, dobrovolný hasič.

Do studia ORF v Linci si pak pro Betlémské světlo jezdí zástupci Českého rozhlasu České Budějovice. Letos Filipa Černého doprovodily dvě dívky - Agáta Pajdlová ze Základní školy Matice školské a Alena Míčková z Biskupského gymnázia.

Obě světlo následující den přinesly do zaplněného českobudějovického katedrálního kostela svatého Mikuláše. „Přála bych všem, aby si Vánoce užili tak, jak si přejí,“ popřála Alena Míčková.

U předávání Betlémského světla nechyběl světící biskup českobudějovický Pavel Posád. „Betlém je místem, ze kterého vychází úžasná záře světla, naděje, pravdy a lásky. Papež Jan Pavel II. v roce 2000 řekl, že Betlém je stále živý, že Betlém stále září, protože Kristus stále přichází, každý den, ke každému z nás. Tento nádherný symbol, plamen světla, který byl zažehnut na místě narození Ježíše Krista, přivítáme do svých domovů, abychom Vánoce prožili ve světle této úžasné pravdy, že nám se narodil Kristus, pán spasitel,“ připomněl.

Plamínek se rozesílá do celého světa. Když jej letos zástupci ORF s dvanáctiletým Tobiasem přivezli do Říma papeži Františkovi, setkali se tu s výpravou českobudějovické diecéze. Jejím členem byl i správce katedrály Zdeněk Mareš. „Z naší diecéze jsme putovali do Říma v rámci diecézní pouti ke cti svatého Mikuláše. Byli jsme na audienci, kam přivezli také světlo z Betléma, a pro nás bylo skutečně až dojemné, když jsme viděli papeže žehnat toto světlo,“ vyprávěl.

Předávání Betlémského světla v českobudějovické katedrále. Zpíval sbor Jitřenka

Tradice Betlémského světla je podle něj krásná a stále živá. „Mám nesmírnou radost, kolik lidí je na předávání a kolik lidí i v dalších dnech přichází pro plamínek. Moc bych si přál, aby tato tradice nezevšedněla, abychom ji nebrali jako samozřejmost,“ dodal.

Do českobudějovické katedrály si lidé mohou přijít pro Betlémské světlo až do neděle. Na Štědrý den bude před polednem katedrála uzavřena kvůli přípravě na večerní liturgii, plamínek ale bude k dispozici ještě v klášterním kostele na Piaristickém náměstí. Světlo plane také na recepci Českého rozhlasu České Budějovice.

Lidé si přišli pro Betlémské světlo do budějovické katedrály. Tradičně jej sem přivezl redaktor Českého rozhlasu se světlonoši z rakouského Lince
Lidé si přišli pro Betlémské světlo do budějovické katedrály. Tradičně jej sem přivezl redaktor Českého rozhlasu se světlonoši z rakouského Lince
Lidé si přišli pro Betlémské světlo do budějovické katedrály. Tradičně jej sem přivezl redaktor Českého rozhlasu se světlonoši z rakouského Lince. Na snímku světící biskup Pavel Posád
Spustit audio