Temelín prošel zátěžovými testy

2. březen 2012
02331078.jpeg

České jaderné elektrárny podstoupily v reakci na katastrofu v japonské Fukušimě zátěžové testy.

Ty simulují extrémní podmínky – například zemětřesení, silný mráz, vítr nebo záplavy. Z testů vyplývá, že JETE je v lokalitě seismicky klidné s normálním výskytem srážek.

Proti mrazu jsou všechny systémy také dobře zabezpečené. K zamrzání vody v chladicích věžích by mohlo dojít v případě souběhu odstávky s vysokými mrazy.

Při extrémním větru by velmi pravděpodobně došlo k úplné ztrátě vnějšího napájení obou bloků a následnému snížení výkonu reaktorů. Velké riziko hrozí ale také v případě nedostatku elektrické energie na bezpečné odstavení a dochlazování.

„Požadavkem je, aby si elektrárna poradila bez vážného poškození paliva alespoň po dobu 72 hodin i ve stádiu tzv. totálního blackoutu,“ uvádí předsedkyně úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Podle ní budou všichni provozovatelé v Evropě na tyto požadavky nejspíše reagovat tím, že k celé řadě možností napájení jaderné elektrárny přidají ještě mobilní generátory. To potvrdil i ředitel Jaderné elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský.

Jedenáctý zdroj napájení
„My máme dneska deset různých diverzních způsobů elektrického napájení včetně systému seismicky odolného, ale pořídíme jedenáctý systém, který nebude závislý na chladicí vodě a možná i na naftě,“ plánuje Štěpanovský. Podle něj právě na nedostatek elektřiny doplatili v japonské Fukušimě. Tamní havárie byla proto důvodem, proč Evropská komise vyzvala k provedení zátěžových zkoušek na jaderných elektrárnách

Na Temelíně pořídí také nové čerpadlo na vodu. Odpovědní pracovníci by se měli mimo jiné zabývat problémy týkajícími se organizace a komunikace v případě, že nebude fungovat mobilní spojení nebo další spojení s okolním světem.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost předal zprávu o zkouškách Evropské komisi. Ta by se měla Temelínu věnovat na konci března. Hodnocení potvrdilo odolnost českých elektráren a neodhalilo žádnou bezpečnostní vadu, která by vyžadovala neodkladné řešení.