Temelín opět na sto procentech

Temelín

V noci zvýšil provozní personál jaderné elektrárny Temelín pro potřeby zkoušek výkon reaktoru na 100 %. Výkon turbogenerátoru se pohybuje v rozmezí 990 - 1000 MW. Pracovníci elektrárny nyní pokračují v plánovaných zkouškách poslední etapy energetického spouštění. Proveden bude blok testů regulace v reaktoru a tlaku v hlavním parním kolektoru.

Informace k průběhu energetickému spouštění (tisková zpráva) - V průběhu včerejší noční směny zvýšil provozní personál pro potřeby zkoušek výkon reaktoru na 100 %. Výkon turbogenerátoru se pohybuje v rozmezí 990 - 1000 MW. Pracovníci elektrárny nyní pokračují v plánovaných zkouškách poslední etapy energetického spouštění. Proveden bude blok zkoušek regulace v reaktoru a tlaku v hlavním parním kolektoru. Dále bude provedeno měření vlhkosti páry parogenerátoru a měření parametrů vzduchotechnických systémů v kontejnmentu. Ostatní systémy prvního reaktorového bloku pracují v rámci režimu 1. Podle limit a podmínek byla provedena zkouška pohyblivosti armatur systému bórování a normálního doplňování, zkouška pohyblivosti armatur a provozu čerpadla jednoho systému technické vody důležité a lokální zkouška těsnosti hermetického uzávěru kontejnmentu. Dále byla ukončena kontrola hladin v chladicích nádržích technické vody důležité a stavu rezervních zdrojů blokových rozvoden 6 kV. Podle limit a podmínek bude realizována zkouška provozu čerpadla kyseliny borité, kontrola koncentrace v nádrži kyseliny borité. Připravuje se i kontrola rozvodných zařízení 6kV a 0,4kV zajištěného napájení druhé kategorie.