Symboly kraje

Příprava symbolů Jihočeského kraje, tedy znaku a praporu, už začíná nabývat konkrétnější podoby.

Do veřejné soutěže, kterou vyhlásil krajský úřad s uzávěrkou do 15. června, se přihlásilo celkem 27 autorů z různých míst naší republiky. Odborná komise vyřadila deset autorů, kteří nesplnili předem stanovené soutěžní podmínky. V druhém kole pak komise hodnotila, zda autoři respektovali heraldická pravidla. Tímto sítem neprošlo dalších deset autorů. Zbylými sedmi se komise bude zabývat na svém zasedání 3. července, kdy bude hodnotit obsahovou stránku návrhů.