Šumavský park začal využívat novou přesnější metodu sledování tetřívka

16. červenec 2017
Tetřev v NP Šumava

Šumavský park monitoruje novým způsobem populaci tetřívka obecného a tetřeva hlušce. Dříve ochránci sčítali tyto kriticky ohrožené ptáky pouze na základě pozorování, teď jim při mapování populace pomůže ptačí trus.

„V terénu se během zimního období sesbírá trus těchto bíložravých ptáků, odveze se do laboratoří a tam se dělají genetické analýzy, které dokáží určit víceméně jedince,“ vystihuje to nejdůležitější o moderní genetické metodě entomolog šumavského parku Tomáš Lorenc.

Nový způsob monitoringu bude podle něj daleko přesnější než ten původní založený jen na pozorování. „Díky tomu můžeme relativně přesně stanovit početnost populace a její velikost. Dá se určit jedinec a pohlaví, zjistíme, jestli spolu komunikují, jestli si vyměňují geny, což je důležité z hlediska genetické diverzity a zdraví té populace. Po několika letech budeme schopni říct, jestli se populace se mění,“ dodává Tomáš Lorenc.

Ochránci mají dopředu vytipovaná místa, kde budou trus ptáků sbírat. Zamíří například na Modravsko, ke Smrčině a Hraničníku nebo Královskému hvozdu nad Železnou Rudou. „Lokality systematicky procházíme a snažíme se podívat i do míst, kde tetřev dříve nebyl a v současnosti je tam pozorován. Souvisí to i se změnami horských smrčin, které kvůli kalamitám a následné kůrovcové gradaci odumírají, a i tetřevi na to nějak reagují,“ připomíná entomolog.

Hlas tetřeva hlušce uslyšíte ve volné přírodě už jen málokde. Přitom patřil, stejně tetřívek obecný a jeřábek lesní, mezi běžné ptačí obyvatele Šumavy. V roce 1977 se uskutečnilo velké sčítání tetřívka obecného, ochránci jich napočítali 1500. Podle současných průzkumů je jich na území Šumavy 150.

Vedení šumavského parku chce situaci změnit. „Základní podmínkou je ochrana přirozených biotopů, v případě tetřívka jsou to hlavně rašeliniště, mokřady, rašelinné březiny a navazující mozaika biotopů. Často tetřívci využívají i bezlesé enklávy v krajině, které jsou velmi důležité třeba z hlediska toku,“ říká zoolog Luděk Bufka.

Výzkum populace tetřívka obecného skončí v roce 2020. Potom bude jasné, jak na tom tento kriticky ohrožený druh hrabavého ptáka je. Ochránci doufají, že objeví i dosud neznámé skutečnosti ze života tetřívků.

  • Aktuální dění
  • Zpráva
  • Šumava
  • Tetřev hlušec
  • tetřívek obecný