Šumavský Nový Svět u Borových Lad povstává z popela. Uvidíte tam obnovený hřbitov i základy kostela

Náhrobek
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Náhrobek

Ještě před sto lety stávalo v Novém Světě na Šumavě přes dvě stě domů. Dnes jich je tam sotva desetina. V posledních letech ale osada, která málem zanikla, znovu ožívá. Byl znovuobnoven zaniklý hřbitov a pietně upraveny základy zničeného kostela.

Pohraniční hřeben Šumavy byl dlouho bez trvalého osídlení. Až v polovině 18. století rod Schwarzenbergů, tehdejších majitelů nehostinných horských pralesů, pozval do kraje osadníky. Došlo ke kolonizaci, která dostala přízvisko dřevařská a během které vznikla celá řada osad. Mezi nimi i Nový Svět.

Malá osada se rychle rozrůstala a získávala na významu. Nejdříve v ní byla postavena dřevěná kaplička svatého Ducha, kterou ale už po necelém půlstoletí nahradil zděný kostel svatého Martina. U kostela pak vyrostla fara, škola a také hospoda. Na začátku 19. století bylo v Novém Světě dvacet domů, o sto let později jich už v obci stálo desetkrát tolik.

Přesto měla vesnice na mále. Po odsunu Němců po druhé světové válce se totiž Nový Svět vylidnil a většina usedlostí zůstala prázdná. Zchátral i místní kostelík. V sedmdesátých letech pak byl zdevastované stavbě odňat statut chráněné památky a byla srovnána se zemí. Zároveň byl zplanýrován i nedaleký hřbitov, na kterém bagr shrnul všechny náhrobky na jednu hromadu.

K nápravě došlo až v 21. století. Hřbitov byl upraven, náhrobky rozestavěny zpět po jeho ploše a nyní se na něm opět pohřbívá. Z kostela zbyly pouze základy. Ty byly odkryty, zrestaurovány a prostor bývalé lodě byl vysypán štěrkem. Zároveň byl do míst, kde stával oltář, postaven oltář nový. Je z kamene a zdobí ho skleněná plastika výtvarnice Vladimíry Tesařové se svatým Martinem. Umělkyně vytvořila i skleněný kříž, který je umístěn na hřbitově. Na konci stromořadí, které kdysi spojovalo kostel se hřbitovem, byl opraven také pomník padlým v první světové válce.

Všechny znovuobnovené pamětihodnosti jsou v šumavském Novém Světě volně přístupné. Na dohled od nich je vybudováno parkoviště pro návštěvníky, na které po vsi upozorňují směrovky.