Stará huť u Adamova připomíná hutnické řemeslo. V expozici uvidíte i maketu vysoké pece

25. květen 2023

V Josefovském údolí Moravského krasu mezi Blanskem a Adamovem stojí vysoká pec Staré huti. Unikátní technická památka, kterou spravuje Technické muzeum v Brně, připomíná dávné hutnické řemeslo. Je volně přístupná po celý rok. V přilehlé budově bývalé modelárny, tak zvaném Kameňáku je nově umístěná expozice mapující historii hutnictví v této oblasti. Tu lze navštívit pouze během otvírací doby.

Oblast Moravského krasu je známá především jeskyněmi s bohatou krápníkovou výzdobou tvořenou vápencem. Na ten se ale vážou také limonity, tedy horniny s obsahem železa. Vápenec se pak v hutnictví využívá jako struskotvorná přísada. Není tedy divu, že právě v této oblasti se usadilo hutnické řemeslo. Jeho počátky zde sahají až do 8. století.

Na přelomu 15. a 16. století zde vznikl železářský hamr, tak zvaný Althamr a v roce 1746 založili Lichtenštejnové vysokou pec zvanou Františka, podle jednoho z potomků. Ostatně i další názvy, jako Adamov nebo Josefovské údolí, jsou odkazem tohoto šlechtického rodu. Jako palivo se ve vysoké peci používalo dřevěné uhlí, které se vyrábělo v milířích. Během 80. let 18. století zajišťovala huť sedm a půl procenta veškeré moravské produkce železa. Provoz hutě byl ukončen v roce 1877.

Poté byla pec postupně rozebrána na stavební materiál. Žáruvzdorný střed věže byl nenávratně zničen. Do dnešních dnů se tak dochoval pouze cihelný skelet. Restaurátoři vrchní část s ochozem dostavěli, aby věž znovu alespoň zvenčí získala svoji původní podobu. S výškou deseti metrů se opět stala impozantní technickou stavbou.

Starou huť u Adamova spravuje Technické muzeum v Brně. Přízemní část věže je volně přístupná celoročně. Vedlejší budovu modelárny muzeum nedávno opravilo a vytvořilo zde expozici mapující hutnické řemeslo v této oblasti. K vidění jsou naučné panely, pohyblivé modely i maketa vysoké pece v řezu. První patro expozice patří fotografiím z osvětových akcí "Slované na huti", které se zde pravidelně pořádají. Expozice je otevřená v dubnu, květnu a říjnu o víkendech a svátcích, od června do září pak každý den, kromě pondělí.

Více informací o Staré huti zde.

Spustit audio