Soudy stále napravují křivdy z 50. let minulého století. Plné rehabilitace se dočkala rodina statkářky Marie Švejdové ze Strakonicka

14. srpen 2022 00:01

Soud ji v roce 1955 označil za sabotérku národního hospodářství. Pak poslal Marii Švejdovou ze Strakonicka na tři roky do vězení, přišla i o statek s polnostmi. I když polistopadové soudy rozsudek zrušily, zapomnělo se na její dceru. Teprve před pár dny byla okresním soudem ve Strakonicích rodina plně rehabilitována.

„Od té meze nahoru už je pole, které patří k tomuto stavení,“ ukazuje Hana Králová, vnučka statkářky Marie Švejdové, na rodinná pole u Kakovic. Právě tato půda se stala záminkou pro komunisty, aby její babičku obvinili ze sabotáže.

„Asi si ji vybrali proto, že tady byla stavení nově udělaná a hlavně tu babička byla sama s maminkou. Vždycky jim dávala najevo, že nehospodaří dobře, a to se asi nikomu nelíbilo,“ uvažuje Hana Králová.

Trestní oznámení na Marii Švejdovou vyloučenou ze zemědělského družstva podal místní národní výbor v Marčovicích na Strakonicku. Označil ji za „sabotérku národního hospodářství a rozvratnický element“.

V dochovaném odůvodnění stojí, že je zavilým třídním nepřítelem, a proto jedná s funkcionáři národního výboru jako s čeledí, kterou jako kulačka dříve zaměstnávala. „Poněvadž se sama práce štítí, stále předstírá nějaké nemoci, a tím se snaží jen uvádět úřady v omyl a získat pro sebe prospěch,“ píše se v dokumentu.

Provinění statkářky spočívalo v tom, že údajně nechala jako samostatně hospodařící zemědělec ležet ladem asi pět hektarů půdy. Jindy prý urážela funkcionáře národního výboru i zemědělského družstva. Její dobytek se navíc opakovaně pásl na družstevních polích.

Přestože byla vážně nemocná, poslaly soudy Marii Švejdovou do kriminálu za sabotáž, útok proti skupinám obyvatelů, urážku veřejného činitele a poškozování družstevního majetku. Navíc ztratila majetek i občanská práva.

Čtěte také

Marie Švejdová strávila ve vězení tři roky. Zemřela v březnu 1989. Po celou dobu měla zákaz pobytu v jižních Čechách, svůj statek nesměla navštívit. „Když ji propustili z vězení, jela za svojí sestrou do Prahy. Tady vůbec nebyla. Jen jsme tu jednou projížděli a ani jsme nevystoupili. Nikdy nemluvila o tom, co se stalo a co tu prožila. My jsme ani nevěděli, že vlastně nikdy nic nepodepsala,“ vypráví Hana Králová.

Rodina po roce 1989 dostala hospodářství zpátky. „To byla opravdu devastace. Když jsme sem přijeli asi v roce 1991, koukalo na nás padesát krav, chyběly tašky střeše, vzadu za kravínem byla obrovská jáma, kam vyváželi hnůj. Museli jsme dát vyčistit studny, protože tady prý někdo z JZD vylil olej,“ vzpomíná vnučka statkářky.

Soudy po listopadu 1989 zrušily rozsudek a Marii Švejdovou postupně rehabilitovaly. Nezabývaly se ale nezákonným zabavením majetku její dcery Jarmily (později Martínkové). To napravil až teď okresní soud ve Strakonicích. „Nebyla z ničeho obviněná, nic neprovedla, přesto jí bylo vysloveno propadnutí jmění. Pro tu rodinu to znamená morální satisfakci, protože teprve nyní bylo vysloveno, že to bylo hrubé porušení zákona,“ říká advokát a obhájce rodiny Lubomír Müller.

Podle historika Petra Blažka likvidovali komunisté soukromý majetek po celá 50. léta minulého století. Velká část lidí byla nejdříve ve vykonstruovaných procesech odsouzena a jako vedlejší trest jim propadal majetek.

autor: Petr Kubát
Spustit audio

Související