Slovenským špecifikom sú ľudové betlehemy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Slovenský řezbář Dušan Šarkan, autor betlémů i pohádkových postaviček

V kostoloch i na námestiach po celom Slovensku sú v týchto dňoch vystavené nádherné vyobrazenia Ježišovho narodenia, ktoré si užijú malí aj veľkí. Zatiaľ čo niektoré zaujmú svojou skromnosťou či veľkosťou, rezbárskym vyhotovením, farebnosťou, iné sú dokonalými mechanickými strojmi, kde sa postavičky hýbu.

Slovenským špecifikom sú ľudové betlehemy, ktoré okrem biblického výjavu zobrazujú aj život obyčajných ľudí a známe dominanty miest.

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria jasličky. Traduje sa, že ako prvý ich vytvoril v roku 1223 svätý František z Assisi. Stalo sa tak v talianskom meste Greccio.

„On vlastne urobil nie nejaké vyrezávané alebo nejaké také pre deti maličké, ako my teraz robievame, ale živé jasličky. To znamená, že urobil tú scénu, do ktorej pozval živých ľudí aj živé zvieratká tam doviedol, aby to tak sprítomnil," povedal katolícky kňaz Martin Kramara.

V meste Greccio je aj dnes vystavených množstvo jasličiek. Medzi nimi sa nachádzajú skvosty tiež zo Slovenska, kde došlo k veľkému rozmachu tvorby betlehemov od konca 18. storočia. V samotnej krajine pod Tatrami ich dnes možno nájsť veľké množstvo. Najznámejšie sú v Banskej Štiavnici, či v Rajeckej Lesnej, ktorá sa stala pútnickým miestom.

„Ak sa nám bude dariť, že z tohto miesta budeme odchádzať ako veriaci prehĺbení vo viere aj vo vzájomnej láske, bude to azda to najkrajšie,“ skonštatoval Ján Chryzostom kardinál Korec.

Najväčší betlehem pokiaľ ide o veľkosť vyrezávaných postáv majú v Novom Meste nad Váhom.

„Pôvodne sme si mysleli, že tam bude maštaľ, päť sôch a Ježiško. Ale ľudia sa chodili pozerať, nakoniec sme presvedčili aj mesto s tým, že sa dorábali ďalšie postavy. Dnes ich je až 38,“ uviedol sochár Ferdinand Bolebruch. Obrí betlehem pred tromi rokmi zapísali do Slovenskej knihy rekordov ako najväčší na Slovensku. Viaceré postavy majú totiž až dva metre.

Betlehemy zdobia nielen slovenské námestia. Drevené jasličky sú aj v záhrade ľudového rezbára Dušana Šarkana z Vrboviec v okrese Rimavská Sobota:

Slovenský řezbář Dušan Šarkan, autor betlémů i pohádkových postaviček

„Betlehem je veľkosti - tri krát tri metre, má rozmer ako maštalôčka a figúry sú vo výške 1,40 metra. A stvárňujú tú scénu narodenie Pána, kde je Ježiško, Mária, svätý Jozef, traja králi, dvaja pastieri a potom sú tam tie zvieratká.“

Zrejme jeden z najstarších betlehemov na Slovensku vlastní Lila Wilhelmerová zo Španej Doliny:

„Je to starý špaňodolinský betlehem, zachovala som ho po svojich rodičoch. Je z roku 1933, snažila som sa ho udržiavať, aby sa zachoval aj pre iné generácie aspoň v takom stave, v akom je."

Betlehem má 16 postáv. Medzi figúrami tohto symbolu Vianoc sú aj aušusníci, ktorí pripomínajú špaňodolinskú banícku históriu. Špaňodolinčanka, ktorá pochádza z baníckej rodiny, rozkladala kedysi betlehem každý rok, teraz už menej. Podľa jej slov ho treba odložiť na pamiatku a sem-tam vystaviť na vianočné sviatky.

„Betlehemy sú vyrobené z rôznych materiálov, hlavne je to drevo, potom pálená hlina, porcelán, šúpolie a cesto. To sú klasické matérie, z ktorých sa vždy vyrábali betlehemy," poznamenal etnograf Alojz Kontrik. Väčšina betlehemov bude vystavená až do sviatku Troch kráľov.