Slavnostní zasedání vědecké rady

Jihočeská univerzita

Slavnostní zasedání vědecké rady a akademického senátu u příležitosti 10. výročí založení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konalo včera odpoledne v Obřadní síni českobudějovické radnice. Hlavním bodem programu bylo předání pamětních medailů těm pedagogům a vědcům, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj českobudějovického vysokého školství.

Rektor Jihočeské univerzity František Střeleček si váží toho, že se během uplynulých deseti let významně rozšířilo spektrum nabízených studijních oborů. Ve svém proslovu ocenil i kvalitní vědecko-pedagogickou práci svých kolegů.