Škody po povodních přesahují v Protivíně 15 milionů korun

V Protivíně už vyčíslili škody po povodních. Celková částka, kterou bude město muset investovat do oprav je 5,5 milionu korun. Na majetku fyzických osob se jedná o přibližně 10 milionů korun.

Největší problémy popsal starosta Jaromír Hlaváč: "Největší škody jsou na čistírně odpadních vod a pak na komunikacích, kde přívalové deště strhly vozovky. škody jsou i na bytových domech. Čekají nás i drobné opravy, jako jsou propadlé chodníky nebo kanalizační vpusti."