Rok od roku jsou menší a menší. Oteplování ovlivňuje velikost ryb v přehradě Římov

7. únor 2023 11:28

Průměrná velikost ryb ve vodní nádrži Římov na jihu Čech stále klesá. Během čtyřicetiletého sledování života v přehradě to zjistili jihočeští hydrobiologové. Hlavně velikost kaprovitých ryb podle nich ovlivňuje globální oteplování.

Jihočeští vědci zkoumají ryby v nádrži Římov už od roku 1985. Na základě toho došli k překvapujícímu zjištění. „Postupně, poznenáhlu, každý rok o několik milimetrů se průměrná velikost ryb zmenšuje,“ uvádí hydrobiolog Jan Kubečka z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Týká se to různých druhů ryb. „Zmenšuje se celé společenstvo, hojné druhy jako bolen, cejn, plotice, ouklej. Jejich hmotnost se snížila z počátečního stavu na zhruba jednu polovinu až jednu třetinu, takže jsou teď dvakrát až třikrát menší než na začátku výzkumu v 80. letech,“ popisuje vědec.

Podle Jana Kubečky je ale obtížné zjistit, co zmenšování ryb způsobuje. „Vzestupem teploty vody množství kyslíku klesá, navíc ve velké rybě je obtížnější dopravit kyslík ke tkáním, kde je potřeba, takže je vlastně svým způsobem výhodnější dorůstat menších velikostí,“ vysvětluje.

„To ale nemusí být jediný důvod. Teplota vody za dobu sledování narostla zhruba o dva stupně a vyšší teplota zrychluje metabolismus. To znamená, že organismus spotřebovává více potravy. A potrava nám často v tom systému chybí, takže ryby vlastně víc hladoví,“ dodává.

Sumcům se v Římově díky postupnému oteplování velmi daří, což nepřímo ovlivňuje velikost kaprovitých druhů ryb. „Živí se velkou kořistí, tak nám vlastně odebírají ty největší kusy z populace. Tím pádem dochází zase ke zmenšování ryb, které tvoří to společenstvo, a nám se populace jeví vlastně menší,“ objasňuje Jan Kubečka.

Hydrobiologové budou ve výzkumu života v přehradě Římov pokračovat i v následujících letech. Jedná se o nejlépe prozkoumanou nádrž ve střední Evropě. Výsledky proto využívají mořští i sladkovodní biologové na celém světě.

Spustit audio

Související