Rodný dům a tři předchůdci komařické kronikářky Veroniky Šustrové

29. říjen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jihočeské kroniky, Veronika Šustrová Komařice

„Když řeknete „na samotě u lesa“, většina lidí z obce bude vědět, kde to je. A když se zeptáte, kde je tady „u Tesařů“, každý bude vědět, protože to je pomístní název,“ vysvětluje v rodném domě asi jeden kilometr od vsi kronikářka Komařic Veronika Šustrová.

Dům, který tady stojí asi od poloviny 18. století, byl pravděpodobně postaven pro tesaře, kteří působili při komařickém zámku. „Původně tu žila rodina Ziegrosserů a u starého pana Ziegrossera se vyučil můj pra, pra a asi ještě jednou pra-děda, který od něho na konci 19. století tento dům koupil. Tak se sem přestěhovala rodina Pavlů a teď už v tomto domě dorůstá naše šestá generace,“ vypráví kronikářka.

Čtěte také

František Pavel, praděda Veroniky Šustrové, byl kronikářem v Komařicích od roku 1945 do roku 1961. Za období 2. světové války udělal retrospektivní zápis, protože v té době nebylo možné do kroniky zapisovat, byla odvezena a navíc Němci v ní zničili záznamy do roku 1942.

Poté, co František Pavel skončil s vedením kroniky, neboť nesouhlasil s tím, jak mu z vyšších míst určovali co a jak psát, hospodářství, politiku, nastala v kronikářských záznamech třicetiletá proluka. Až v roce 1992 se komařické kroniky ujala Drahomíra Černá, která provedla stručný zápis za vynechaná desetiletí.

Ukázka z ilustrací Oldřicha Tripese z komařické kroniky

„Psala do roku 1997. Po ní nastoupil Oldřich Tripes, můj předchůdce, který vedl kroniku 21 let. Z komařických kronikářů ji vedl nejdéle,“ počítá Veronika Šustrová. „Jako u pradědy se mi líbí sloh, písmo a kresby, kterými kroniku doplňoval, to samé se mi libí u pana Tripese, který byl známý i jako autor a ilustrátor knih, mnohých o myslivosti. Každý rok, v podstatě každou kapitolu doplnil kresbou, zpravidla černobílou, tu a tam zvolil malbu. Je vidět, že ruku měl jak vypsanou tak vykreslenou,“ vyzdvihuje přednosti obou.

Kvůli svému pokročilému věku se Oldřich Tripes rozhodl kroniku Komařic předat nějakému pokračovateli. Ještě doplnil rok 2018. Ujala se jí Veronika Šustrová. „Potom, co jsem se v kronice krátce představila jako nová kronikářka, napsala jsem o panu Tripesovi, čeho se za život účastnil, v jakých spolcích působil… On byl opravdu velice známý,“ zaujatě vzpomíná kronikářka. Oldřich Tripes zemřel na jaře tohoto roku 2020.  „Hrozně mě mrzí, že jsem mu to nemohla dát přečíst. Ten první zápis jsem mu chtěla donést, ale kvůli koronaviru jsem si netroufala za ním za starším člověkem jít. A už jsem to nestihla,“ tiše dopoví.

Kronikář Oldřich Tripes byl známý ilustrátor knih
autor: Petr Kronika | zdroj: Český rozhlas
Spustit audio