O pořadu Rodinná abeceda

Máma, táta, babi, děda, to je naše abeceda.

Svět kolem nás se neustále mění, zrychluje. Slova, která byla pro naše rodiče úplně běžná, děti už možná ani neznají. Rozumíme si ještě? Snad tomu napomůže nová rubrika ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Rodinná abeceda. 

Autorka Ivana Šimánková natáčí s dětmi, rodiči a prarodiči. Ptá se jich, co znamenají nejrůznější slova, jména pojmy, například hrábě, valcha, vejminek, selfie nebo mimoň. 

Pořad má posluchače pobavit a možná i trochu přimět k zamyšlení. Vysíláme ho denně v ranním programu. 

Historie pořadu:
Vysílá se od října 2015. 

Zajímavá slova, která v pořadu zazněla: 

pertinax - izolační a konstrukční materiál používaný v elektrotechnice
estébák - příslušník bývalé československé politické policie – Státní bezpečnosti (StB)
donašeč - udavač
mávátko - zpravidla dřevěná tyčka s papírovým třapcem na konci, sloužilo k mávání v prvomájových průvodech, popřípadě při vítání oficiálních stranických a vládních návštěv
buzerplac - vojenský výraz, nástupní nebo cvičební plocha v kasárnách

kolumbárium – hřbitovní stavba určená k ukládání uren s popelem zesnulých
grády (Má to grády) - je to silné
symetrála - osa
těsnopis – zjednodušené písmo určené např. k zaznamenání mluveného projevu
candrbál – tancovačka, ples, taneční zábava
mundúr – stejnokroj (vojenský, pracovník, služební)

flinkat – flákat se
furt – pořád
srp – jednoruční nástroj k odsekávání stvolů bylin
hůdě – malá dívka
hláska – základní jednotka zvukové stránky řeči
falírovat – chybět, vadit, překážet
myš – hlodavec; zařízení pro ovládání počítače
leasing – finanční pronájem s následnou koupí
akreditace – oprávnění k určité činnosti
au pair – mladý člověk, který žije delší dobu v cizí rodině v zahraničí

kličkovat – vytáčet se, uhýbat, klamat tělem
stagnace – zastavení, ustrnutí, uváznutí nějakého děje nebo vývoje
kód – šifra, systém znaků a pravidel pro přepis jiných znaků
párty - večírek, akce, oslava
analýza – rozbor, zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší
šaltrpáka – řadící páka v automobilu
idiom – ustálený víceslovný výraz či fráze, jejíž význam nelze odvodit z běžných významů slov
arest – vězení
angličák – malý kovový model auta; klik s výskokem
meditace – různé praktiky prohlubování soustředění

pranostika – drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí
trnož – část židle nebo stolu, která se vkládá mezi nohy u dřevěného nábytku
ponk – pracovní stůl v dílně
decimálka – přenosná páková váha se závažími
jmeniny – svátek
terina – hluboká mísa s víkem, polévková mísa
štumple – návleky
mandl – žehlicí stroj
krumple – brambory
kondice – tělesný a duševní stav u člověka i všech dalších živých organismů

krempa – okraj, střecha klobouku
kmotr – osoba, která při křtu převzala za dítě trvalý závazek; v přeneseném významu osoba, která symbolicky převzala patronát nad něčím nebo nad někým; vůdce mafie; tzv. krajští kmotři – osoby spojující byznys s politikou
šprým – vtip, žert
úcta – respekt vůči autoritě, uznávanému postavení
šraňky – závory, ohrada
fíra – strojvedoucí
Piti piti pa – výraz používaný v baletu, pohybovat se živě
aristokrat – příslušník šlechty, vládnoucí třídy; člověk vznešeného chování
šoubyznys – hovorové označení pro komerční a výdělečnou podnikatelskou činnost v oblasti masové zábavy
komplex – celek z částí nebo témat, které k sobě patří, souvisejí a často se vyskytují pohromadě

nátepníček – textil, který chrání zápěstí před chladným počasím
klenba – samonosná vzhůru vypuklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru
frc – zastavárna (nosit věci do frcu)
kantýna – stravovací zařízení v prostorách firmy nebo veřejné instituce pro zaměstnance
pajzl – krčma, hospoda, nevěstinec
pair – (nebo peer) titul příslušníka britské šlechty
štychar – rýč, který má protáhlý tvar pro hloubení užších jam
šnuptychl – kapesník
sabotér – záškodník
otop – materiál na topení

čundrák – ten, kdo chodí na čundry, tramp
hvozd – hluboký, rozsáhlý, často pohraniční les
peň – zastarale kmen stromu
kšeft – obchod, čachry
pumelice – rána, úder
hafo – mnoho
renovace – obnova, oprava
papundekl – karton, lepenka
dekl – poklop, víko
habáni – lidé vysokého vzrůstu x Habáni – skupiny křesťanů žijící v komunitách na jižní Moravě a na Slovensku

tepich – koberec
kvantum – množství, počet, kvantita
prskolet – skútr, jízdní kolo, moped, malý motocykl
polyglot – člověk ovládající mnoho jazyků
štreka – delší cesta, běžecká trať
tubus – dutý válec
tuba – basový žesťový dechový nástroj
jo-jo – hračka s dvojitým kotoučem pohybujícím se po tenkém provázku obratným potrháváním pravidelně nahoru a dolů
someliér – gastronomický odborník, specialista na víno a na kombinace pokrmů a nápojů
žíně – textilní materiál získávaný z hřívy a z ohonu koní

krokve – šikmý prvek krovu nesoucí střešní latě
prevít – něco špatného, ošklivého, zlého; špatný, zlý člověk
tabu – zákaz z magických nebo náboženských důvodů; nevhodné, nedotknutelné, vyloučené téma
štelář – police
utopie – představa ideální lidské společnosti, obce nebo státu
Herodes – král, jehož jméno se stalo symbolem zla, nelítostných surovců a násilníků
hantýrka – zvláštní mluva zájmových společenských vrstev s výrazy často druhým nesrozumitelnými
foršrift – předloha, předpis
knipl – řídicí páka uvnitř kokpitu letadla
kštice – hříva; pačesy

mecheche – večírek, mejdan
blistr – balení drobných výrobků pomocí tvarované průhledné folie proti lepenkové kartě nebo protlačovací hliníkové fólii
nulátko – kružítko, které je určeno pro rýsování kružnic s poloměrem 5 mm a méně
kedr – chléb, případně již ukrojený krajíc, ale i brzda a těsnění
pryčna – prkenné lehátko
ajfr - verva, elán, nadšení, horlivost, zanícení
přehršel – velká hojnost, nadbytek, přemíra
eskamotér – iluzionista, žonglér; také ten, kdo obratně zachází s argumenty, demagog
knuta – mučicí nástroj útrpného práva, tlustý kožený bič, jehož rány trhaly kůži oběti
kajda – kazajka, blůza, krátký kabát

žerď – dřevěná nebo kovová tyč určená k nošení praporu nebo vyvěšování vlajky
lustrhák – hák s vrutem
jíní – jinovatka
twirling – druh sportovního tance, který je kombinací mažoretek, gymnastiky a baletu

Kdy se pořad vysílá

Čas vysílání
denně 6:35České Budějovice

Pořad připravují

Další pořady