Regulaci populace vlků i víc peněz na ochranu stád má přinést aktualizovaný program péče o šelmu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Návštěvnické centrum Srní

Odstranit z přírody vlka s nestandartním chováním a umožnit farmářům lépe ochránit stáda. I to je cílem programu péče o tuto šelmu, který právě aktualizuje ministerstvo životního prostředí. Návrat vlka do naší přírody přinesl řadu nejasností a konfliktů. Vyřešit by je měl právě zmíněný dokument.

„Když jsme přišli na pastvinu, našli jsme několik mrtvých ovcí, které byly potrhané. Byl to hrozný pohled,“ vzpomíná na loňskou příhodu farmář René Zimmel z Muckova na Českokrumlovsku. Od roku 2017 přišel kvůli těmto útokům o víc než dva miliony korun.

Ochránit stádo před vlky není snadné. Problémy jsou i s náhradou škod. To by měl vyřešit právě program péče o vlka. „Program bude řešit konkrétně kroky směřující k omezení vzniku škod na hospodářských zvířatech a snížení dalších konfliktů, které s přítomností vlka v naší krajině souvisí,“ uvádí mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

„Za významnou považujeme také kvalitní informovanost laické i odborné veřejnosti, tedy například zabezpečení potřebného monitoringu, sběr dat a jejich sdílení,“ doplňuje.

Na jihu Čech útoků vlků na hospodářská zvířata přibývá. Chovatelé ovcí i skotu volali také po tom, aby se tato problematika řešila na mezistátní úrovni. Podle Petry Roubíčkové se připravovaný program zaměří i na regulaci populace, a to nejenom u nás, ale také v sousedních státech.

„V programu je zakotven zásadní úkol, a to ve spolupráci s Německem, Slovenskem a Polskem stanovit do příštího roku takzvaný příznivý stav populace, tedy velikost populace a tomu odpovídající podíl z hlediska území České republiky, při jejímž dosažení může Česko společně s okolními státy začít jednat o úpravě evropské legislativy a stanovení případných kvót pro lov vlka,“ říká Petra Roubíčková.

Bez tohoto odborného kroku nelze podle ní s ohledem na evropskou legislativu vlka v České republice řízeně regulovat. „V současnosti je ale už možné formou povolení výjimek případně řešit rizikové situace při výskytu problémových jedinců,“ doplňuje.

Ministerstvo životního prostředí chce také zlepšit systém pro poskytování finanční podpory na preventivní opatření k ochraně stád a postup šetření a vyplácení náhrad vzniklých škod. „V rámci této novely by mělo být zakotveno používání dosud pouze doporučených ceníků hospodářských zvířat a také upřesněny jednotlivé položky, které se do výše škody započítávají, například náklady spojené s odstraněním uhynulých zvířat nebo náklady na léčbu poraněných zvířat,“ vysvětluje mluvčí.

Aktualizace programu péče o vlka by měla být hotová za dva roky. Ještě před tím ministerstvo nastaví nové podmínky podpory na zavádění opatření k ochraně stád nebo stanoví velikost populace vlka.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související