Reforma píseckého okresu

město

Po zániku okresních úřadů k prvnímu lednu 2003 převezmou jejich pravomoci pověřená města. Na jihu čech jich bude 17. Ministerstvo vnitra, které je za reformu veřejné správy odpovědné, už navrhlo několik variant, kde by měly sídlit tyto pověřené úřady. Ta poslední varianta, která dostala podobu vládního návrhu zákona, vzbudila bouři nevole takřka v celém okresu Písek. Ten měl být původně rozdělen na dvě části mezi Písek a Milevsko, dělící linií by byla řeka Vltava.

Naproti tomu vládní návrh zákona počítá s dalším dělením. Severní část píseckého okresu připadne pod Blatnou a jižní část pod Vodňany. Starosta Písku Luboš Průša považuje toto dělení, které nerespektuje vůli, obcí za nesmyslné.