Rakouská hora Mandelstein je symbolem poválečného odsunu

Z rakouské hory Mandelstein je dokonalý výhled na zaniklé vesnice v Novohradských horách. Ještě v 60. letech byly vidět ruiny, dnes všechna místa pokrývá hustý les. Rakušané se sem chodí dívat na bývalý domov, turisté na nádherný výhled na jihočeskou krajinu.

„Pro mě je Mandelstein především krásnou horou, ale vnímám, že pro původní obyvatele je symbolem vyhnání,“ říká Milan Koželuh, znalec Novohradských hor.

Narazíte tu například na kapličku, u níž se konají mše a setkání vyhnaných obyvatel. „Důvodem, proč se to koná zrovna na tomto místě, je jednak výjimečnost té hory a zároveň že se tu otevírá pohled na krajinu. Lidé odsud vidí ta místa, odkud byli odsunuti,“ vysvětluje Milan Koželuh.

Přes kameny, kořeny a dřevěný mostek turisté dojdou na vyhlídku. „Před sebou vidíme Hojnou Vodu a za ní Kraví horu, Slepičí hory, před nimi Kleť, vpravo vidíme přes břízy Nové Hrady a úplně vpravo Třeboňskou pánev,“ ukazuje Milan Koželuh.

Výhled z vrcholu je ohromující, ale dole se rozkládají hluboké lesy, které ukrývají mnohá tajemství a jsou také důvodem, proč sem Rakušané jezdili a jezdí. „Ty lesy jsou tu krátce, od 60. let. Pod nimi je volná krajina zemědělské půdy a jsou tady vesnice, z nichž byli ti lidé odsunuti a v nichž žili,“ dodává Milan Koželuh.

Z rakouské strany dojdete na vrchol Mandelsteinu za patnáct minut pohodlnou chůzí, z české vás čeká až tří hodinová túra.

autor: pfr
Spustit audio