Rada jednala o "točně"

Rada Jihočeského kraje se zabývala otáčivým divadelním hledištěm v Českém Krumlově, které by mělo být v letošním roce zlikvidováno. Na návrh několika krajských zastupitelů vypracovala rada kraje společnou deklaraci, ve které vyjadřuje podporu pro zachování otáčivého hlediště.

Krajský radní Robin Schinko tuto informaci doplnil: "Rada Jihočeského kraje podporuje zachování provozu otáčivého hlediště v Českém Krumlově, minimálně na dobu nezbytně nutnou k realizaci alternativního řešení točny."