Ptačími ostrovy v Chrudimi se rozléhá krákání. Žije tam jedna z největších kolonií havranů u nás

6. listopad 2021

Ptačí ostrovy jsou přírodní památka, která se nachází v Pardubickém kraji ve městě Chrudimi, na jeho severovýchodním okraji. Je to zelený kout s divokou přírodou, kam míří hodně lidí relaxovat. Součástí Ptačích ostrovů je totiž i veřejně přístupný přírodní park jménem Střelnice.

Označení chráněného území Ptačí ostrovy má své opodstatnění. Skutečně jde o dva ostrovy, které vytvářejí především náhony a částečně řeka Chrudimka. V západní části se nachází divočejší Malý ostrov, který obtékají ramena náhohu. Je ale obtížně přístupný. Na větším z ostrovů se nachází park Střelnice. Součástí přírodní památky jsou také strmé svahy nad náhonem. Nadmořská výška území se pohybuje od 242 do 258 metrů.

Návštěvníci parku Střelnice míří hlavně na větší ostrov, který je protkaný stezkami. Přírodní park je domovem kachen divokých, celé řady obojživelníků, spatřit tu ale můžete i ledňáčka. Celému území ovšem dominují havrani, a to po celý rok.

Havraní kolonie se proměňuje

Je zajímavé, že první čtyři havraní páry se prý v Chrudimi usadily teprve v padesátých letech minulého století. Od té doby jejich počet rostl. V posledních letech ale naopak zase klesá. „Ještě před třemi, čtyřmi roky bychom tu napočítali okolo šesti set havraních hnízd, v současné době je to asi jen polovina,“ říká bioložka Naďa Gutzerová. „Hlavním důvodem je fakt, že park stárne a ubývají v něm vysoké stromy. Ty jsou pro havrany velmi důležité a tak si hledají vysoké stromy jinde ve městě.“

Havraní hnízdo na platanu

Skupiny havranů se v Chrudimi vyměňují. Přes léto na Ptačích ostrovech i dalších místech ve městě hnízdí naši domácí havrani polní, tedy ti, kteří žijí ve střední Evropě. S přicházející zimou se ale stěhují na jih Evropy a v jejich hnízdech je nahradí havrani ze severních oblastí, Finska nebo Ruska.

„Výjimečnost Ptačích ostrovů spočívá zejména v tom, že je to zachovalý kout přírody uvnitř města,“ vysvětluje Naďa Gutzerová. „Když si odmyslíme plochu parku, který je udržovaný, což znamená, že jsou tam cestičky a pravidelně se tam seká tráva, jsou součástí chráněného území i svahy nad náhonem, které jsou skutečně hodně divoké a stojí za to se tam podívat.“ 

Slepé rameno řeky Chrudimky kousek od Červené studánky

Dnešní park Střelnice patří k nejstarším chrudimským parkům. „Kdysi to byla střelnice ostrostřeleckého spolku,“ dodává bioložka. „Spolek pozemek koupil v roce 1822 a plochy, které nesloužily přímo střelbě, nechal parkově upravit. V roce 1891 bylo v parku vysázeno na čtyři sta lesních stromů. V roce 1919 spolek ostrostřelců zanikl a park postupně pustl. K jeho zásadní obnově došlo až v 90. letech 20. století zásluhou Českého svazu ochránců přírody.“

Přírodní památka Ptačí ostrovy byla vyhlášena v roce 1997 jako ochrana hnízdišť vzácných druhů ptáků a místa výskytu obojživelníků. Přestože havran polní této lokalitě dominuje, najdeme tu celou řadu dalších ptačích druhů. Je to například ledňáček říční, žluva hajní nebo slípka zelenonohá.  

Spustit audio