První blok pracuje stále na plný výkon

První blok Jaderné elektrárny Temelín pracuje na plný výkon a dodává do sítě 990 až 1000 megawattů elektřiny. Pracovníci elektrárny pokračují ve zkouškách předepsaných pro tuto - poslední - etapu energetického spouštění.

Informace k průběhu energetického spouštění (tisková zpráva - Ing. M. Nebesář) - Reaktor je na výkonu 100 %, při kterém turbosoustrojí pracuje v rozmezí 990 - 1000 MW. Zkoušky zařazené do poslední etapy energetického spouštění pokračují podle denního plánu. Pracovníci elektrárny pokračují v dlouhodobější zkoušce napájení, odluhování a odkalování parogenerátorů. Výsledky této zkoušky přispějí k optimalizaci doby trvání odkalování a odluhování parogenerátorů. Ostatní systémy prvního reaktorového bloku pracují v rámci režimu 1. Podle limit a podmínek byla provedena zkouška jedné divize jednoho bezpečnostního systému řízení, pohyblivosti armatur a provozu pomocného doplňovacího čerpadla sekundárního okruhu. Dále byla provedena kontrola hladin v chladících nádržích technické vody důležité. Připravuje se pravidelná zkouška těsnosti hermetického uzávěru kontejnmentu.