Pro syna Václava i další osoby s postižením založili manželé stacionář Žlutý petrklíč

20. březen 2019 06:52

Týdenní stacionář Žlutý petrklíč, který má odlehčit rodinám pečujícím o osoby s mentálním a kombinovaným postižením, vznikl v bezprostřední blízkosti poutního místa Lomec u Vodňan.

Jedná se o jediné nestátní neziskové zařízení svého druhu v Jihočeském kraji. U jeho zrodu stáli manželé Čížkovi, kteří sami pečují o těžce postiženého čtyřiadvacetiletého syna Václava.

„Mám syna s těžkým zdravotním postižením, má dětskou mozkovou obrnu a je u něj těžká mentální retardace. Myslím si, že tady je maximálně spokojený,“ říká ředitelka týdenního stacionáře Zdeňka Čížková.

Domácí atmosféru se jí podařilo vytvořit v budově staré školy v objektu kláštera Kongregace Šedých sester Lomec. Také ony významně pomohly se vznikem Žlutého petrklíče.

„I my se teď už můžeme začít realizovat. Myslím, že rodiny, které pečují dlouhodobě o dítě s těžkým postižením, jsou v životě trochu šizené. Pokud si to nějak nezařídí, tak pečují opravdu celý život. Pokud je možnost odlehčit si od namáhavé celodenní péče, je to určitě dobře,“ dodává Zdeňka Čížková.

Její manžel Václav Čížek je ve svém volném čase terapeutkám a pečovatelkám k dispozici, pomáhá s fyzicky náročnými pracemi nebo jenom vytváří příjemnou a klidnou atmosféru prostřednictvím muzikoterapie.

Arpida slaví 25 let. Pomohla už tisícovkám lidí s postižením a jejich rodinám

Arpida v Českých Budějovicích od roku 1993 pomáhá lidem s postižením a také jejich rodinám

Benefiční akcí, výstavou nebo hudebním festivalem oslaví českobudějovická Arpida 25. narozeniny. Věhlas centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením dávno překročil hranice Jihočeského kraje.

„Snažím se pomáhat s provozními věcmi. Pro mě je výhoda, že po devíti letech, co jsem se staral o syna, jsem se mohl vrátit zpátky do práce, už prostě potřebuji relax a fyzickou práci. Sem chodím ve volném čase, zaskočím, když je něco potřeba, nebo hraji na kytaru,“ popisuje.

Společně s jeho synem využívá služeb Žlutého Petrklíče i patnáctiletý Milan Koubek, který má těžkou mentální retardaci a nechodí. Maminka Nela ho do Lomce vozí zatím jen na jeden týden v měsíci. „Rozhodli jsme se využít týdenní stacionář, protože on je život s postiženým člověkem dost omezující. Myslím, že nejvíc je na tom bit mladší syn, který si nemůže užívat to, co ostatní děti,“ vysvětluje.

Týdenních stacionářů je v celých jižních Čechách šest, z toho čtyři zřizuje Jihočeský kraj. Žlutý petrklíč je jediným neziskovým zařízením, které provozuje týdenní stacionář pro klienty od 11 do 64 let.

autor: Mária Pfeiferová
Spustit audio

Související