Přírodní památka Peklo je známá díky kvetoucím bledulím i skalním reliéfům a Skautské skále

5. listopad 2021

Mezi národní přírodní památky Českolipska v Libereckém kraji patří Peklo. Území kolem Robečského potoka mezi obcí Zahrádky a Českou Lípou je navštěvované hlavně na jaře kvůli kvetoucím bledulím, které tu tvoří bílé koberce. Ale zdejší příroda je kouzelná v jakémkoliv ročním období.

My se ale zastavíme ještě před Peklem. Při cestě po červené turistické stezce ze Sosnové půjdeme kolem pískovcových skal, které jsou značně přetvořené dávnověkou i novověkou těžbou pískovce. Ve dvou bývalých lomech jsou vyryté skalní reliéfy a mezi nimi skála opředená bájnými i skutečnými tragickými příběhy, která z vrcholu nabízí úžasné výhledy.

První ze dvou reliéfů se nachází na kraji starých lomů v místě, kde se těžilo kolem roku 1900, a reliéf vznikl po skončení těžby ve třicátých letech. Na první pohled připomíná Stalina. „To ho zachránilo, jinak by byl dávno odsekaný. Ale je to Friedrich Wilhelm Nietzsche, který tu je jako vyjádření německé identity. Druhým reliéfem je Richard Wagner a vlastně jde o jakýsi dialog říšských Němců, jestli jste wagnerovec nebo nietzschovec,“ vysvětluje historik Kamil Podroužek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podle něj byly obě osobnosti zneužity nacistickým režimem. Nicméně reliéfy jsou součástí historie, která se nedá měnit a měla by zůstat zachována.

Na cestě k druhému reliéfu jsou patrné těžební zásahy, které leckdo považuje za dílo přírody. Třeba převisy, pod kterými je možné se schovat před špatným počasím, jsou dílem lidských rukou. Že jde o pozůstatky těžby, dokládá šramování ve skalních stěnách, odsekávání jednotlivých lavic na pískovcové štuky. Kameny odsud jsou prakticky ve všech klasicistních domech a statcích v okolí.

Pekelské rybníky ze Skautské skály

Skautská skála s krásným výhledem

Nejzajímavějším útvarem nacházejícím se mezi reliéfy je Skautská skála nazývaná také Černá či Skála smrti. Váže se k ní řada bájných i skutečných tragických případů. Ale pokud na skálu vystoupáte, otevře se vám nádherný pohled zprava na Českou Lípu, Pekelské rybníky a samotnou národní přírodní památku Peklo.

Pokud se vydáte dál a hlouběji do přírodní památky Peklo, čeká vás řada dalších zajímavostí. Třeba prosekaná chodba ve skále, což je romantická úprava z období, kdy panství Nový zámek, tedy Zahrádky, vlastnil Vincenc Karel Kounic. Tehdy bylo Pekelské údolí proměněno v jakýsi park, který patřil k zámku. Bylo dokonce možné projet od zámku k mlýnu na lodičkách a od mlýna vedla cesta dál přes můstky, lávky a dva tunely vysekané ve skále.

Reliéf Friedricha Nietzscheho

Další pozoruhodností je obydlí vysekané do skály. Původně šlo o loveckou chatu, ve které se dalo přespat při lovu v Pekelské oboře. Do Pekla se můžete vydat buď ze Sosnové, kde je zastávka autobusu, nebo z druhé strany ze Zahrádek u České Lípy, kde je autobusová i vlaková stanice.

Spustit audio