Přesun loutkového divadla v Třeboni by si vyžádal nemalé náklady

31. březen 2010

Třeboňské loutkové divadlo se zatím přesouvat nebude. Taková je odpověď třeboňských radních na žádost Spolku třeboňského loutkového divadla přemístit ho do náhradních prostor.

Nově by loutkové divadlo mohlo být umístěno ve výstavním sále, to by ale znamenalo přemístit výstavní sál do budovy Štěpánka Netolického, kde se v minulosti nacházela obřadní síň.

Tyto přesuny by si ale vyžádaly nemalé náklady, se kterými Třeboň v rozpočtu pro letošní rok nepočítá. Peníze by se však mohly najít v rozpočtu pro rok 2011.

Jaké úpravy by město pro přesun loutkového divadla muselo ve výstavním sále udělat, doplnil starosta Jan Váňa: „Muselo by se udělat hlediště s elevací, vytvořit zázemí pro loutkové divadlo, nový vchod pro diváky a sociální zařízení. V žádosti se uvažovalo o využívání sociálního zařízení v kině, což asi není možné, protože má jiného provozovatele. Technických problémů je více, jejich vyřešení by si vyžádalo jeden, dva nebo tři miliony korun. Přesnou částku neznáme, proto jsme věc zadali oboru rozvoje a investic, aby udělal odhady a propočty.“

Spustit audio