Přes budějovickou charitu můžete na dálku adoptovat dítě z Běloruska nebo Zimbabwe

Ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková
Ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková

Již deset let zprostředkovává Diecézní charita České Budějovice takzvané adopce na dálku. Lidé díky tomu mohou podpořit vybrané dítě, které je v nouzi a potřebuje prostředky na výživu, zdravotní péči, vzdělání nebo oblečení.

Prostřednictvím budějovické charity je možné na dálku adoptovat dítě z Běloruska nebo ze Zimbabwe. „České charity organizují adopce po celém světě, ale my jsme si vybrali tyto dvě země, protože je tu velká bída a nouze a jsou zde i pošlapávána lidská práva a demokracie,“ říká ředitelka Michaela Čermáková.

Pro výběr těchto dvou zemí byly klíčové také osobní kontakty. „Je pro nás důležité, abychom pomohli někomu v nouzi a aby to bylo přes někoho, komu věříme. Můžeme zaručit, že peníze jdou tam, kde je to potřeba a že tam opravdu dorazí,“ zdůrazňuje Michaela Čermáková.

V Bělorusku i Zimbabwe má diecézní charita partnery a sociální pracovníky, kteří vybírají konkrétní děti k adopci na dálku a posílají do Čech seznam. V Bělorusku je nutná spolupráce s celou rodinou, v Zimbabwe jsou k adopci vybíráni sirotci z dětského domova.

Letáky českobudějovické charity k adopci na dálku

Podle Michaely Čermáková mají lidé nejčastěji zájem adoptovat úplně malé dítě, ale vyplatí se podporovat i většího školáka. Ten totiž už může sám napsat rodičům dopis nebo nakreslit obrázek.

Využití peněz, které Češi vybranému dítěti zasílají, se v jednotlivých zemích liší. V Bělorusku jdou především na zdravotní péči, školní potřeby a zájmové kroužky. „Zní to, že kroužek je zbytečnost, ale viděla jsem, že pro tyto děti je to asi jediná věc, kde se mohou realizovat. Skutečně je to těší a váží si toho,“ říká Michaela Čermáková. V Zimbabwe je nutné zaplatit především jídlo.

Pokud se kdokoli rozhodne pro adopci na dálku, měl by nejprve navštívit webové stránky www.dchcb.cz a prohlédnout si databázi dětí. Jakmile si jedno z nich vybere, vyplní formulář a poté může peníze odeslat na účet nebo přinést osobně na českobudějovickou diecézní charitu.

„My ty peníze shromažďujeme a pak je odesíláme našemu partnerovi, který zajistí rozdělení mezi děti. Já sama mám dvě na dálku adoptované děti a určitě to mohu doporučit,“ dodává Michaela Čermáková.

Kromě peněz je možné připravit i dárek, který pracovníci charity do Běloruska nebo Zimbabwe doručí. „Mělo by to být něco malého lehkého, co můžeme vzít s sebou, když tam jedeme. Občas jsem až překvapená, co lidé vymyslí - šátek, pravítko, malé pastelky, nafukovací míč nebo oblečení, radost udělá i pohlednice,“ vyjmenovává ředitelka. Charita také pravidelně zve děti do Čech a organizuje setkání s adoptivními rodiči.

Za deset let takto lidé prostřednictvím Diecézní charity České Budějovice pomohli už asi 400 dětem. „Pár z nich už nyní studuje na vysoké škole, chtějí se stát sociálními pracovníky nebo učiteli. Držíme jim palce. Děti z chudých zemí mají cíle a přání, vědí, co chtějí, a to je v životě moc důležité,“ uzavírá Michaela Čermáková.