Preferenční pruhy v Českých Budějovicích budou určeny pouze veřejné dopravě

České Budějovice připravují preferenční pruhy pro městskou hromadnou dopravu.

Budou sloužit jen autobusům a trolejbusům nikoli taxíkům. Rada města nepodpořila návrh na zařazení vozidel taxislužby do vyhrazených pruhů pro MHD.

„Aby ten systém fungoval, musí být každé vozidlo vybaveno odbavovacím systém. U autobusů a trolejbusů MHD je to jasné, bude-li je chtít využít i jiný dopravce veřejné dopravy, musí mít pořízen tento systém. S Jihotransem jako s jedním z největších budeme jednat a vozidla taxislužby by systém musela mít také, což je v reálu není možné,“ uvedl primátor Juraj Thoma (Hnutí Občané pro Budějovice).

Odbavovací systém dokáže identifikovat vozidlo a nastaví mu na křižovatce přednost. „Myslíme si, že taxíky takovou preferenci v Budějovicích nepotřebují,“ dodal náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD).