Před píseckou nemocnicí bude víc parkovacích míst, chodníků i zeleně

Nemocnice Písek

Dvě nová parkoviště pro nemocniční personál, pacienty i návštěvníky. Nejenom jejich vybudování je součástí obnovy zanedbaného prostranství před píseckou nemocnicí. Komfortnější přístup do areálu budou mít také pěší.

„Když se podíváte do toho stávajícího území, tak uvidíte jenom provizorně zpevněné komunikace a neudržovanou masu zeleně,“ popisuje architekt Vladimír Krajíc.

Jeho návrh by měl změnit tuto lokalitu k nepoznání. „Na úrovni vstupní partie objektu nemocnice se rozšíří parkování, většinou pro potřeby nemocnice a domova pro seniory Světlo,“ říká.

Z druhé strany vznikne úroveň napojená přímo na ulici Budějovickou. „Tam bude veřejné parkoviště s kapacitou zhruba 60 míst. Bude vytvářet rezervní kapacitu parkování pro klienty nemocnice a zároveň bude fungovat jako záchytné parkoviště pro centrum města,“ dodává architekt.

Dva protínající se šípy spojily břehy Otavy v Písku. Lávku navrhl Josef Pleskot

Nová lávka spojuje břehy řeky Otavy v Písku, navrh ji architekt Josef Pleskot (na snímku)

Originální architektonické dílo Josefa Pleskota propojilo břehy řeky Otavy v Písku. Lávku Dagmar Šimkové pro pěší a cyklisty navrhl známý architekt a písecký rodák nejen podle své fantazie, ale i podle připomínek místních.

Prostranství před nemocnicí bude efektivněji využité, ale také příjemnější. „Samozřejmě budou tady vybudovány cesty pro pěší, opravené komunikace a počítáme i s tím, že bychom celou lokalitu vylepšili výsadbou nové zeleně, novým mobiliářem a samozřejmě veřejným osvětlením,“ dodává písecká starosta Eva Vanžurová.

Společnost Eurovia by měla stavbu dokončit v říjnu.

Spustit audio

Související