Prachatice se staly „Českým Norimberkem“ díky početné komunitě příchozích z Itálie a Švýcarska

Kulturní rozkvět bavorského města Norimberk z něj na přelomu 15. a 16. století učinil centrum německé renesance. Tento umělecký sloh vznikl původně v Itálii, odkud se posléze šířil do dalších evropských zemí. Jedním z jihočeských měst, kam renesance v 16. století záhy pronikla, byly i Prachatice.

Ve druhé polovině 16. století se v Prachaticích usadila početná komunita Vlachů, jak byli příchozí z italských a švýcarských oblastí souhrnně nazýváni. Nacházeli se mezi nimi zdatní stavitelé, kteří přispěli ke stavbě či sgrafitové výzdobě průčelí řady prachatických domů.

Jejich stavební činnost můžeme prokazatelně doložit na radnici či původní kašně. Sgrafita s postavou svatého Kryštofa na domě číslo popisné 36 na Velkém náměstí zase upomínají na jednoho italského kupce, který zde bydlel na přelomu 16. a 17. století a často cestoval za obchodem po Zlaté stezce do Pasova. Svatý Kryštof jakožto patron cestujících a ochránce před náhlou smrtí měl na jeho domě víc než symbolický význam.

Historické jádro Prachatic je dodnes renesanční perlou jižních Čech, a město si tak v minulosti po právu získalo označení po vzoru svého bavorského souseda, tedy „Český Norimberk“.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Tomáš Hunčovský.

Spustit audio

Související