Práce Toniho Schöneckera, malíře z Egerlandska, najdete na domech u Bodamského jezera

Hlavní postavou dnešního výročí týdne bude fotograf, malíř, sochař a grafik Toni Schönecker. Narodil se 1. listopadu 1893 v Sokolově.

V rodném městě se nejprve vyučil fotografem, potom několik let cestoval po Evropě, až v roce 1913 zakotvil ve Vídni, kde pracoval na místní grafické škole.

O rok později narukoval na bojiště 1. světové války. V armádě se uplatnil jako frontový malíř. Tato zkušenost mu po válce pomohla k přijetí na výtvarnou akademii v Mnichově. Zde se zároveň živil jako ilustrátor, pracoval pro nakladatelství vydávající publikace o sportu.

Nejčastějšími náměty jeho prací byli proto sportovci: lyžaři, bruslaři, horolezci… Schöneckerovy práce otiskoval také slavný satirický časopis Simplicissimus.

Po ukončení studia v roce 1924 se vrátil do rodného Sokolova. Toni Schönecker tu působil jako výtvarník na volné noze, námětem jeho děl byl především egerlandský folklor. Navrhnul ale například také pomník padlým v 1. světové válce. Sochařské dílo, které znázorňuje vojáka v hrobě, dodnes stojí v sokolovských Husových sadech.

V roce 1944 musel narukovat do Wehrmachtu. Po návratu z fronty šel do odsunu. Usadil se nejprve v Alpách, v Partenkirchenu, pak v obci Wangen u Bodamského jezera. I zde se dál věnoval tvorbě.

Mimo jiné tu vytvořil na 60 sgrafit a fresek na veřejných i soukromých budovách. Mimo jiné například na městské bráně ve Wangenu zvané Frauentor.

Toni Schönecker pracoval až do konce svého života, zemřel v roce 1979 v 86 letech.  

Kißlegg, radnice. Kißlegg, Rathaus, Sgraffito od Toniho Schöneckera

Die Hauptperson für das Jubiläum der Woche ist Fotograf, Maler, Bildhauer und Grafiker Toni Schönecker. Schönecker wurde am 1. November 1893 in Falkenau geboren. In seiner Geburtsstadt lernte er zuerst als Fotograf. Dann machte er sich auf den Weg durch Europa, bis er im Jahre 1913 in Wien landete. Dort arbeitete er an der grafischen Schule. Ein Jahr später musste er in den Krieg einrücken und wurde zum Maler an der Front. Diese Erfahrung half ihm zum Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München, unter anderem bei Hermann Groeber. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich dabei als Sport-Illustrator bei verschiedenen Verlagen.

Die meisten Themen seiner Arbeiten waren deswegen Sportler: Skifahrer, Schlittschuhfahrer, Bergsteiger u.v.m. Schöneckers Arbeiten drückte die berühmte satirische Zeitschrift Simplicissimus ab. Nach dem Studienabschluss kehrte er im Jahre 1924 zurück nach Falkenau. Dort wirkte er als freischaffender Künstler Das Hauptthema seiner Arbeiten war vor allem das Egerländer Volkstum. Er entwarf aber auch z.B. Denkmal für die Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg. Die Skulptur, die einen Soldaten im Grab darstellt, steht bis heute in dem Falkenauer Hus-Park.

Im Jahre 1944 musste Toni Schönecker in die Wehrmacht einrücken. Nach der Rückkehr von der Front wurde er vertrieben. Er ließ sich zuerst in Partenkichen unter den Alpen nieder, dann im Dorf Wangen am Bodensee. Auch dort widmete er sich der Kunst. Er schuf auch z.B. mehr als sechzig Sgraffiti und Fresken an mehreren öffentlichen und privaten Gebäuden. Z.B. auch am Stadttor in Wangen, genannt auch das Frauentor. Toni Schönecker arbeitete bis zu seinem Tod im Jahre 1979. Er starb also mit 86 Jahren.