Pouť kněží do francouzského Arsu, kde jsou uloženy ostatky sv. Jeana Maria Vianneya

Jan Maria Vianney
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jan Maria Vianney

Francúzske mestečko Ars láka mnohých pútnikov. Spája sa totiž so životom patróna farárov, spovedníkov a všetkých kňazov Jána Mária Vianneya, ktorého telesné pozostatky sa dodnes zachovali neporušené. V roku 1905 bol farár z Arsu vyhlásený za blahoslaveného a o 20 rokov neskôr za svätého. Návštevu pútnického miesta majú za sebou aj kňazi zo Slovenska.

V Arse, ktorý nemá ani vlastné potraviny, miestni totiž chodia do vedľajšieho väčšieho mesta, akoby zastal čas, a zopár obchodíkov zo suvenírmi a duchovnou literatúrou v blízkosti baziliky pôsobí v porovnaní s veľkými pútnickými miestami ako zaspatá dedina.

V skutočnosti ale už celé roky za svätým farárom prichádza množstvo pútnikov. V arskej bazilike, v ktorej sú uložené telesné ostatky svätca Jána Mária Vianneya, spišský biskup Štefan Sečka celebroval svätú omšu.

„Napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa stretol sv. Ján Mária Vianney, zostáva hlboko zakorenený do dôvery v Boha. Napriek tomu, že prichádza do veľmi ťažkých podmienok, celková situácia vo Francúzsku bola v tom čase veľmi negatívne naklonená k náboženskému životu,“ uviedol biskup Sečka počas sv. omše.

41 rokov katechézy, služby a pôstu, striedmeho iba troj až štvorhodinového spánku, 16 hodinového spovedania, ba aj samotrýznenia. Aj tieto fakty zo života arského farára oslovili počas púte mnohých kňazov. Bol medzi nimi aj Michal Pásztor:

„Ako povedal jeden kňaz, že naša púť sa končí a každý prídeme do toho svojho Arsu. Čiže do tej svojej farnosti a naozaj môžeme tam uskutočniť to, čo sv. Ján Vianney žil.“

Aj Daniela Šarišského, gréckokatolíckeho kňaza, zaujal odkaz Jána Mária Vianneya, ktorý na ozdravenie života svojej farnosti používal hlavne tri prostriedky: oltár, kazateľnicu a spovednicu.

„Tu na tomto mieste, som si uvedomil jednu takú vec, že všade, kde nás Boh posiela, je to miesto, kde máme stať sa svätými, kde máme byť v službe Kristovho evanjelia, kde máme hovoriť o Božej láske, kde vlastne túto Božiu lásku máme prežívať,“ poznamenal Daniel Šarišský.

V Arse sa okrem tela Jána Mária Viannneya uloženého nad bočným oltárom v bazilike, zachovala aj kazateľnica a spovednica zo svätcových čias. Netreba prehliadnuť ani tzv. Kaplnku srdca, nachádzajúcu sa vedľa baziliky, v ktorej sa uchováva Jánovo srdce.

Pokojná atmosféra malého pútnického mesta doľahla tiež na Ericha Eštvána, riaditeľa Mládežníckeho gréckokatolíckeho centra Bárka v Juskovej Voli:

„Možno sa ťažko hovorí o svojom patrónovi, ktorého treba nasledovať, ktorý je takým skutočne možno aj na prvý pohľad ťažko dosiahnuteľným vzorom pre toho kňaza.“

Do francúzskeho mesta Ars, ktoré má približne 1200 obyvateľov, putujú nielen kňazi, ale aj veriaci z celého sveta. Medzi množstvom pútnikov bol aj Slovák, Lukáš Marťák:

„Ars je pre mňa takým svetlom nádeje, že obyčajným ľuďom sa netreba snažiť o veľké veci, ale naopak usilovať sa vidieť v malých veciach tie veľké Božie plány,“ skonštatoval Marťák.