Po více než sto letech se do věže gotického kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře vrátil zvon

3. květen 2022 11:38

Původní zvony byly zabaveny v rámci rekvizic během první světové války. Nový zvon ulil ve své dílně v Myslkovicích na Táborsku zvonař Michal Votruba. Žehnání nového zvonu se zúčastnilo několik stovek lidí.

Sborový zpěv pěveckého sboru Domino podtrhlo výjimečnost žehnání nového zvonu pro kostel sv. Filipa a Jakuba. Žehnání zvonu se ujal starokatolický biskup Pavel Stránský:

„Především máme velikou radost, protože zvon žehnáme opravdu výjimečně. Já jsem biskupem pět let a tuto chvíli je to první zvon, kterému jsem měl možnost požehnat.“

Nový zvon ulil ve své dílně v Myslkovicích na Táborsku zvonař Michal Votruba.

„Materiál je zvonařský bronz, je to 78 procent mědi a 22 procent cínu, to je technologie, která se používá tradičně několik set let,“ vysvětluje zvonař.

Zvon se odlévá do jílové formy a do věže gotického kostelíku vrací po 106 letech díky starokatolické farnosti, kterou spravuje farář Alois Sassmann: „Mistr zvonař říkal, že pokud se nic nestane, tak zvon vydrží tisíc let, takže bych mu přál, aby alespoň těch tisíc let sloužil. A také mě potěšilo, kolik přišlo lidí.“

Nový zvon v Táboře

A mistr zvonař společně dává znamení, že nový zvon Jan Hus se už podařilo nainstalovat do věže. Takže přichází okamžik, kdy se zvon Jan Hus o průměru necelých 50 cm, váze 76 kg historicky poprvé rozezní v hlavním tónu gis2.

Jeho zvuk a celou reportáž Jana Kopřivy si poslechněte online.

Náklady na pořízení zvonu a instalaci automatického elektromagnetického pohonu jsou 240 tisíc korun. Polovinu nákladů pokryla sbírka mezi farníky, druhou část doplatilo biskupství. Kostel apoštolů Filipa a Jakuba je jednou z nejstarších staveb v Táboře. Vznikl v roce 1388 jako kaple k hradu Kotnov.

„Kostel zde stál dříve než husitské město Tábor," řekl Alois Sassmann. Zvony zabavené za první světové války tehdy Rakousko-Uhersko používalo pro výrobu válečných zbraní a munice. Podle Sassmanna má zvon pro sakrální stavby mimořádný význam.

„Je to srdce kostela. A kromě toho měl zvon vždycky důležitou roli pro obyvatele, protože se podle něj mohli řídit. Dříve lidé běžně neměli hodiny a kostelní zvon jim oznamoval poledne nebo klekání, což byl čas pro konec práce na poli," uvedl starokatolický farář.

autor: Jan Kopřiva
Spustit audio