Po 150 letech mizí mezi Soběslaví a Roudnou na Táborsku staré koleje

27. leden 2023 12:00

Na opuštěném železničním náspu vznikne cyklostezka. Její součástí má být i historický most v Klenovicích, který ale stavbu komplikuje.

Správa železnic totiž podle starosty Klenovic Lubomíra Turína plánuje památkově chráněný viadukt bezúplatně převést do vlastnictví obce:

„Bude tu určitě problém s tím udržováním, jezdí pod tím auta. Železnice to nějak užívala, jezdily nad tím vlaky, nepamatuji se moc věcí, že by se tu opravovalo. Když se podíváte zezdola, už jsou tam nějaké praskliny. Možná, že by mi občané Klenovic nepoděkovali, protože se může stát, že to bude docela finančně náročná věc,“ upřesnil starosta Klenovic.

Klenovický kamenný viadukt je jedním ze dvou mostů, který má být na zhruba šestikilometrové trase budoucí cyklostezky zachován, vysvětluje ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Daniel Šnejd:

„V tom úseku zůstává několik mostů ještě potom, co se vybudoval koridor, a bylo by fajn, kdy alespoň část těchto konstrukcí byla do budoucna zachovaná. Významný ji krajinotvorný efekt..“

Správa železnic podle náměstka pro ekonomiku Ondřeje Göpferta má teď za úkol připravit opuštěný železniční násep do té podoby, aby na něm mohla cyklostezka vzniknout.

Starosta Lubomír Turín teď čeká, jak dopadne jednání o budoucnosti klenovického mostu. Vznik cyklostezky ale vítá.

Správa železnic už z bývalé tratě odstranila většinu kolejí a pražců. Dokončení projektu cyklostezky ale teď závisí na vyřešení otázky, kdo se stane vlastníkem památkově chráněného viaduktu.

Celou reportáž Jana Kopřivy si poslechněte online.

autor: Jan Kopřiva
Spustit audio