Písecká Sladovna je bez ředitelky

Správní rada obecně prospěšné společnosti Sladovna Písek odvolala ve středu na mimořádném jednání ředitelku Galerie Sladovna Renatu Skronskou. Skronská s odvoláním nesouhlasí a v tomto smyslu zaslala vyjádření správní radě a píseckým zastupitelům. Mimořádná správní rada byla svolána na její žádost a neměla stanovený program.

Důvod odvolání ředitelky Sladovny vysvětluje předseda správní rady Radek Boček: „Na prvním místě to je nespolupráce na návrhu rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu jsme dostali v listopadu, měli jsme k němu asi šest základních výtek. Paní ředitelka je z větší části akceptovala, o to nepříjemněji jsem byl překvapen, když jsme 13. prosince dostali návrh rozpočtu v podstatě v původní podobě. Rozpočet jsme neschválili, což je pravomoc správní rady.“

„Nyní, když paní ředitelka svolala mimořádné jednání správní a dozorčí rady, kde jsme od ní očekávali, že přijde s nějakým návrhem řešení situace, tak nás znovu nemile překvapila, když místo konstruktivního návrhu rozpočtu přišla s právním stanoviskem, že jako správní rada jí nemáme mluvit do skladby rozpočtu,“ dodal Boček.

Renata Skronská se na mimořádné správní radě chtěla vyjádřit k zápisu z jednání 15. prosince loňského roku: „Jsem přesvědčena, že všechna usnesení správní rady ze dne 11. ledna jsou neplatná. Zvláště pak usnesení k návrhu rozpočtu Sladovny. Usnesení o odvolání ředitelky společnosti vycházející z neschválení rozpočtu je podle mého názoru také neplatné. Žádám předsedu správní rady, aby proběhlo řádné jednání správní rady s programem, který byl vyhlášen, 31. ledna a abych mohla splnit termín správní rady, který mi byl stanoven, na 24. ledna.“